Vad tyckte göteborgarna i folkomröstningen om medlemskap i EU?

Läs också artikeln: ”Göteborgs statistik blir tillgänglig för alla”

Göteborgarna var lite mer positiva till att gå med i EU än riksgenomsnittet vid folkomröstningen 1994. Det fanns klara skillnader mellan olika delar av Göteborg. De röstande i Askims församling var mest positiva till att gå med i EU. Betydligt färre ja-röster blev det i Kortedala församling som var den församling där minst antal röstande sa ja.

I Göteborg röstade en majoritet på 56,3 procent för ett svenskt medlemskap i EU. Göteborgarna var mer positiva än riksgenomsnittet där andelen ja-röster blev 52,3 procent.

Valdeltagandet låg på 82,0 procent i Göteborg, vilket faktiskt är högre än valdeltagandet i kommunalvalet 2002, som slutade på 74,1 procent

C8E.gif

Skillnaderna inom Göteborg var stora. I de mest EU-positiva områdena röstade tre fjärdelar ja, medan ja-andelen låg på drygt 40 procent i de mest EU-negativa områdena.

Skillnad inom Göteborg

3F02.gif

Uppgifterna är hämtade från Riksskatteverket, RSV.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg


Statistisk årsbok Göteborg på Internet