I Göteborgs kommun röstade 51,4 procent nej till EMU och 46,6 procent ja vid folkomröstningen på söndagen. Det var betydligt fler göteborgare som sa ja till euron än riksgenomsnittet.

I hela Sverige röstade 56,2 procent nej och 41,8 ja. 2,1 procent röstade blankt. Det skiljde alltså hela 4,8 procentenheter mellan hur många som sa nej av väljarna i Göteborg respektive i hela landet.

Även i folkomröstningen om EU 1994 så var göteborgarna mer EU-positiva än genomsnittssvensken. Då röstade en majoritet på 56,3 procent av göteborgarna för ett svenskt medlemskap i EU mot riksgenomsnittets 52,3 procent.

Fler blankröster

298.725 göteborgare valde att rösta. Antalet blankröster i Göteborg var 2,1 vilket var precis samma som genomsnittet i landet. Däremot mer än fördubblades antalet blankröster jämför med omröstningen 1994.

Lågt valdeltagande i Göteborg

Valdeltagandet var 76,7 procent i Göteborg. I hela landet låg det på 81,2 procent.

Det ska jämföras med folkomröstningen om medlemskap i EU 1994 då valdeltagandet i Göteborg var 82,0 procent. Valdeltagandet var alltså lägre i söndagens folkomröstning än 1994.

Två valdistrikt i Göteborg tillhör de tio med lägst valdeltagande i hela Sverige. Det är Angered 3 och Bergsjön 1 där valdeltagandet var 43,6 respektive 42,3 procent av de röstberättigade. Mycket långt ifrån riksgenomsnittet.