Vad innebär ett ”ja” till euro för Göteborgs Stad? Samordningsgruppen, som består av deltagare från kommunens bolag och förvaltningar, har kartlagt behoven. Redan nu står det dock klart att Göteborg är tillräckligt förberett för en övergång till euro.

– Det är viktigt att kartlägga behoven i förväg. Blir det ett ”ja”, ska vi snabbt kunna ställa om utan att det kostar för mycket pengar, säger Lena Björck, ansvarig för information och utbildning i Samordningsgruppen.

Samordningsgruppen bildades under våren 2002 på uppdrag av kommunstyrelsen. Gruppens arbete är uppdelat i två etapper. Första etappen omfattar en översyn av verksamheten vid en eventuell övergång till euro.

Presenterar rapport efter valet

– Vi ligger väl framme i förberedelserna. Om så behövs kommer vi att vara klara i januari 2006, vilken är tidpunkten för övergång till euro, säger Lisbeth Höglund, projektledare för Samordningsgruppen.

Veckan efter folkomröstningen kommer gruppen att lägga fram sin rapport för styrgruppen. Den kommer bland annat att visa på behov av verksamhetsanpassningar, anpassningar i IT-system, utbildning av personal och information till medborgare samt ge förslag till rekommendationer och riktlinjer för bland annat omräkning och avrundning.

Läs mer i pappersupplagan av Vårt Göteborg på lördag den 6 september