Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2018-06-21]

Enkelriktningen av Götatunneln ger plats för byggen och underhåll

Läs mer på Trafik Göteborg hur du påverkas av att Götatunneln enkelriktas.

Stadstjänarebron klar tidigare. Västlänken kommer att passera över Götatunneln på två ställen. Vid dessa ställen måste tunneltaket förstärkas för att klara belastningen av tågtunneln ovanifrån. Avstängningen gör det också möjligt att göra fler arbeten i området, till exempel kommer Stadstjänare bron bli klar ett år tidigare än planerat.

När Götatunneln byggdes förbereddes den för att klara tyngden av Västlänken på de ställen tågtunneln var tänkt att passera. Men under den fortsatta planeringen av Västlänken ändrades dragningen. Passagerna ligger nu på andra ställen och vid Kanaltorget och Otterhällan måste nya förstärkningar av Götatunneln göras.

Arbetet vid Otterhällan sker inifrån tunneln i de båda rören, ett i taget. Under arbetet kommer ett tunnelrör vara öppet åt gången. Trafiken kan inte vara dubbelriktad i ett tunnelrör av säkerhetsskäl, så därför kommer den enbart vara öppen för trafik i västlig riktning mot Järntorget.

Nya Stadstjänarebron klar i höst
Samtidigt passar projekt Hisingsbron på att bygga den nya Stadstjänarebron över E45 vid Stadstjänaregatan som är en naturlig fortsättning på den nya Hisingsbron. Tack vare enkelriktningen av Götatunneln får man tillträde till en så stor yta att man kan bygga klart hela Stadstjänarebron under hösten. Bron blir då klar ett år tidigare jämfört med den ursprungliga tidsplanen.

– När det är klart någon gång i vinter kan trafiken öppnas mellan Södra och Norra Sjöfarten redan i vår, vilket underlättar och avlastar för trafiken i byggskedet, säger Robert Landström till vastsvenskapaketet.se.
Österut ansluter Stadstjänarebron direkt till Gullbergstunneln, den tunnel som bildas när E45 sänks och Göteborgs Stad bygger hus ovanpå. Det är många byggen att ta hänsyn till i området. Projekt Västlänken, nedsänkningen av E45, bygget av Platinan samt Regionens hus pågår parallellt med bygget av Hisingsbron.

Under tiden som Götatunneln är enkelriktad kommer Trafikverket också att göra en del underhållsarbeten. Belysningen och alla digitala skyltar ska bytas ut liksom styrsystemet till skyltar och bommar.

Trafik Göteborg finns information om hur du som trafikant påverkas av Götatunnelns enkelriktning.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Beslut i kommunstyrelsen

Utformning av jubileumsåret 2021, tillsättning av en Amandakommission för att säkerställa att Göteborgs Stad inte brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och utvärderingen av Göteborgs Stads filmsatsning 2014 var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 12 december. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 22 november

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling