Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Gamla Göteborg

[Publicerad 2002-03-13]

Exercishuset

Teckning: Göteborgs Stadsmuseum

Veckans bild är en teckning av marscherande infanterisoldater framför Exercishuset. Troligen har den en gång varit publicerad i Ny Illustrerad tidning. Av bilden framgår vare sig årtal eller tecknare.

En av stadens visionärer under1800-talets andra hälft var chefredaktör S.A.Hedlund, med bland annat skapandet av Göteborgs Museer och stadens Högskola på sin meritlista. Som riksdagsman vurmade han även för en allmän värnplikt i landet. Försvarets tillstånd var bedrövligt, systemet med den indelte soldaten omodernt och det var dåligt beställt med såväl utbildning som materiel. Nu behövdes frivilliga krafter. På initiativ av bland andra Hedlund bildades år 1860 en av landets första skarpskytteföreningar. På bilden bör det vara Göteborgs frivilliga skarpskyttekår, som exercerar. Exercishuset restes 1868 och kom att användas av bland annat denna rörelse.

Dicksonska palatset, som skymtar till vänster restes år 1862. Med lite efterforskning går det naturligtvis att få fram tidsuppgifter om den numera rivna byggnaden med tornet.

Generalmönstring på Heden

Heden har gamla traditioner när det gäller generalmönstringar. (En bild från en sådan händelse har tidigare publicerats på denna sida.) Vid en generalmönstring kontrollerade man truppernas status och standard. Ofta var det kungen som beordrade till generalmönstring. Initiativet kunde även komma från landshövdingen, som var ”generals vederlike”. Man kan se dessa truppsammandragningar som ett slags militärt husförhör. Generalmönstringarna upphörde i och med att den allmänna värnplikten infördes.

Inom Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Förening lever de dock kvar. Under pingsthelgen 17-19 maj genomförs en stor generalmönstring på Heden med truppslag från år 1480 –1980. Heden kommer åter att fyllas av hästar, kanoner, historiska soldater, gamla militärfordon och autentiska lägerliv. Du som vill söka dig till Heden får en sällan skådad upplevelse. Dessutom kan du med egna ögon bedöma hur det är beställt med stridsdugligheten hos de olika historiska förband som hörsammat kallelsen till Generalmönstring 2002.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling