Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Vård & omsorg

[Publicerad 2011-02-08]

Familjecentraler för föräldrar och äldre barn föreslås i Angered

Foto: Daily Press

Familjecentralerna, vanligare på 70-talet än idag, bör återupprättas som mötesplatser för alla barn och föräldrar. Men också som ett sätt att tidigt upptäcka psykosociala problem. Det föreslår en projektgrupp i Angered.

Idag finns familjecentraler på flera håll i Västra Götaland och några finns i Göteborg, men de vänder sig föräldrar med barn upp till sex års ålder.

– Vi vill ha familjecentraler som är öppna för alla mellan 0 och 18 år, med öppen förskola, socionomer och personal från hälso- och sjukvården, säger Siv Andersson, processledare i Angered.

Hon och kollegan Kajsa Wallin är nu klara med en kartläggning i Angered som de har arbetet med i ett år, bland annat med fokusgrupper bestående av föräldrar, ungdomar och personal.

Mötesplatser saknas efter spädbarnstiden

– Många föräldrar i fokusgrupperna saknade ett naturligt ställe att vända sig till efter att de hade lämnat BVC och spädbarnstiden, berättar Siv Andersson.

Kartläggningen har gjorts eftersom Angered är ett av 14 modellområden i ett riksomfattande projekt för att ta ett helhetsgrepp för att främja barns och ungas psykiska hälsa. I Angered samarbetar stadsdelen med Angereds Närsjukhus och de fyra vårdcentraler som finns i stadsdelen.

Idag är många instanser inblandade i barns psykiska hälsa; förskolan, grundskolan, socialtjänsten, barnhälsovården, ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Nu föreslås alltså ytterligare en instans – kan det hjälpa?

– Vi tror det, poängen med familjecentralen är att man får en ingång till så mycket. Den ska vara en lättillgänglig social mötesplats, där de som behöver stöd ska kunna få det, säger Siv Andersson.

– Men om barnen mår sämre psykiskt, är tanken att vårdcentralerna ska ta över.

– Vårdcentralerna har ett ansvar för att möta barn och unga med lindrig psykisk ohälsa, men den resursen behöver byggas upp i samarbete med stadsdelen, säger Siv Andersson.

Ska ta ett samlat grepp på barns hälsa

Hon berättar att eftersom många verksamheter är så specialiserade, både inom socialtjänsten och sjukvården, finns det föräldrar med barn i olika åldrar och olika problem som kan ha fem-sex olika behandlingsinsatser som inte är synkroniserade med varandra.

– Där kan man fundera över nyttan och värdet, och förstå om det ses som ett resursslöseri. Vi måste bli bättre på samverkan och ha ett barn- och brukarperspektiv, alltså tänka på vilka vi är till för, säger Siv Andersson.

I rapporten föreslås också ett utvecklat familjestöd, både generellt och riktat.

– Mycket få av föräldrarna i Angered utnyttjar de grupper som barnhälsovården bjuder in till. I Gunnared handlar det om fem procent, säger Siv Andersson.

Ungdomsmottagning byggs ut i Angered

Inom ett år ska Angered ha en fullt utbyggd ungdomsmottagning, den närmaste har hittills funnits i Gamlestaden.

-Här ska tanken också vara ”en ingång”, precis som på familjecentralerna. Det ska vara lättillgängligt och med resurspersoner samlade även från Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan. Vi ska inte slussa runt människor till en massa olika ställen, säger Siv Andersson.

3412


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Genomgång av totalekonomin för Projekt Skeppsbron, utredning av hur av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas och central samordningsfunktion för omplacering och omställning var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 19 juni. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling