Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-06-20]

Fler göteborgare utsätts för buller

Foto: Peter Svenson

Innebär stor kostnad för samhället. Den färsk bullerkartläggning från miljöförvaltningen visar att fler göteborgare utsätts för höga ljudnivåer än för fem år sedan. Samhällskostnaden för trafikbullret är nu uppe i 1,5 miljarder.

Den senaste bullerkartläggningen gjordes 2015 med data från 2013. Då visade siffror att cirka 110 000 göteborgare utsattes för trafikbuller som överstiger 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid sin bostad. I den nya bullerkartläggningen, med data från 2018, är den siffran 135 000.

Kostnaderna detta innebär för samhället har stigit från 1,2 till 1,5 miljarder kronor.

– Kostnaderna för samhället handlar bland annat om sjukhusvistelse och arbetsfrånvaro på grund av negativa hälsoeffekter som i sin tur beror på trafikbullret. Den ökade kostnaden vi nu har sett visar hur viktigt det är att vi fortsätter jobba aktivt för att få ner stadens ljudnivåer, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen.

God ljudmiljö är ett delmål i stadens lokala miljömål God bebyggd miljö. Miljöförvaltningen bedömer att målet blir svårt att nå till målåret 2020.

miljöförvaltningens webbkarta kan du se var i stan det bullrar mest, den är uppdaterad med de senaste beräkningarna.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling