Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2014-02-26]

Fler gröna obligationer i Göteborg – och nu sprids idén över världen

Magnus Borelius.

Tar täten i FN:s arbetsgrupp. I höstas öronmärkte Göteborgs Stad - som första stad i världen - 500 miljoner för så kallade gröna obligationer. Samtidigt som de första projekten nu offentliggörs planerar staden för en ny och större emission. Dessutom tar Göteborg täten för ett FN-uppdrag.

Göteborgs satsning på gröna obligationer har på kort tid väckt stort intresse från många håll – både inrikes och internationellt.

När FN nyligen bildade en arbetsgrupp, som ska utveckla och presentera riktlinjer för den växande marknaden, utsågs Göteborgs Stads finanschef Magnus Borelius till gruppens ordförande.

– Det är ett 50-tal deltagare från lika många nationer, och det är förstås otroligt roligt att vi i Göteborg får vara med och påverka i ett sådant här sammanhang, säger Magnus Borelius som får sällskap av kollegan Danijel Afolter i FN-uppdraget.

Prioriterade områden
Med gröna obligationer vänder sig staden till investerare som av olika skäl vill medverka i miljösatsningar. De områden staden valt att prioritera är:
• Avfallshantering
• Energieffektivitet
• Energismarta hus
• Förnyelsebar energi
• Kollektivtrafik
• Smarta elnät
• Vattenrening

När finansieringen är på plats väljer staden vilka projekt man vill prioritera. De satsningar som gjordes efter den första ”gröna emissionen” är:
•300 miljoner kr – Göteborg Energis GoBigas-projekt.
• 155 miljoner kr – för bygget av Skandinaviens största reningsfilter vid Lackarebäcks vattenverk.
• 30 miljoner kr – Gatubolagets elbilar.

Vilka är det som köpt Göteborgs gröna obligationer?
– Det är investerare som har ett uttalat etiskt mandat. Det kan handla om stora fonder, någon AP-fond är med, men även Svenska kyrkan till exempel.

Vad krävs det för att man ska få använda begreppet grön obligation?
– Detta är ju ingen reglerad myndighetsprodukt på traditionellt sätt. Det kan istället närmast liknas vid ett varumärke. Vi har presenterat vårt miljöprogram för ett forskningsinstitut i Oslo som Världsbanken rekommenderat. Deras utlåtande har vi med oss när vi lanserar obligationerna.

Redan nu kan man anta att det i FN-gruppens riktlinjer kommer att pekas på värdet av kontinuerlig återrapportering och uppföljning till investerarna.
– Allt handlar om förtroende mellan utgivare och investerare. Tappar man det så är det kört – då kommer man inte tillbaks, säger Magnus Borelius som under året räknar med att se staden lansera fler gröna obligationer.

Blir det 500 miljoner till?
– Vi hoppas faktiskt på lite större belopp den här gången.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck, Göteborgsförslag om löpande redovisning av Västlänkens kostnader, finansiering av Slottsskogsobservatoriet 2019 och färdplan för avveckling av Rosenlundsverket var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 9 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling