Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2006-12-21]

Försäkra bilar i egen regi sparar pengar åt staden

Marita Radås, Maria Eriksson och Lena Berg på Gatubolaget teknisk service har haft fullt upp under hösten med alla de skador som skett i trafiken med stadens fordonsflotta. Foto: Ove Erikson

Göteborgs Stad började i våras som första svenska kommun att försäkra fordon i egen regi via det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon. "Hittills pekar allt på att kostnaderna kommer att sjunka i jämförelse med tidigare", konstaterar K-G Berglund, vd på Göta Lejon som förvånats över de många skadorna på stadens bilar.

Många av skadorna är små plåtskador. K-G Berglund poängterar att det är viktigt att allt dokumenteras för att kunna förebygga och få ner antalet skador.

Viktigt att dokumentera skadorna

– Folk är alldeles för dåliga med att skriva skadeanmälan. Det är väldigt viktigt att få en tydlig bild över vad som hänt och bägge parters syn på händelsen för att våra reglerare ska kunna bedöma vem som har orsakat skadan, säger K-G Berglund.

Gatubolaget Teknisk service fick tidigare i år uppdraget från Göta Lejon att administrera försäkringarna.

K-G Berglund är nöjd med hur Teknisk service och de fristående skadereglerarna som arbetar med motpartsskador, personskador och återkrav, hanterat projektet hittills.

Premiehöjning var på gång

– Verksamheten med att försäkra fordon i det egna bolaget är en stor process som behöver justeras hela tiden. Det känns dock som att verksamheten stämmer väl överens med våra funderingar vid starten, säger K-G Berglund.

– Hittills pekar allt på att kostnaderna kommer att sjunka i jämförelse med tidigare, konstaterar han vidare.

Det försäkringsbolag som tidigare försäkrade stadens bilar hade dessutom aviserat en höjning av premierna med 35 procent. Göta Lejon har istället behållit den gamla premienivån.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Beslut i kommunstyrelsen

Utformning av jubileumsåret 2021, tillsättning av en Amandakommission för att säkerställa att Göteborgs Stad inte brister i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och utvärderingen av Göteborgs Stads filmsatsning 2014 var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 12 december. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 22 november

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling