Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-06-14]

Forskare ska följa Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända

Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

”Fyller ett kunskapsglapp”. Vilken roll spelar Göteborgs Stads samhällsorientering för nyanlända för integrationen? Det kommer forskare från Göteborgs universitet studera under fyra år med start i höst. ”Forskningsprojektet kommer ge oss möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre”, säger Anna Sarsten Jinnefält, enhetschef för Integrationscentrum.

– Det Göteborgs universitet vill undersöka är hur vår samhällsorienterande undervisning fungerar som integrationsverktyg. Forskningsprojektet kommer att genomföras i Göteborg, Stockholm och Malmö under fyra år, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Integrationscentrum är en del av social resursförvaltning och ansvarar för den samhällsorientering som personer som nyligen fått uppehållstillstånd eller anhöriginvandrat har laglig rätt till.

Bakom studien som inleds i höst står Andrea Spehar på Centrum för global migration vid Göteborgs universitet, som studerade Integrationscentrums verksamhet i ett annat forskningsprojekt 2018.

– Forskarna kommer att studera vår pedagogik och vårt material, och intervjua både personal och personer som deltagit i vår undervisning, säger Anna Sarsten Jinnefält.

Hon tror att forskningens resultat kommer vara användbara för Integrationscentrums verksamhet.

– Som enhetschef tycker jag så klart att det är jätteroligt och intressant att de vill studera oss. Och deras intervjuer med före detta deltagare kan fylla ett kunskapsglapp som vår personal gärna vill veta mer om: vad är det deltagarna får ut av undervisningen och vad saknar de?


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling