Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2012-05-11]

Förslagen för Framtidens Selma ställs ut i Backa

Byggstart kring 2014. Arbetet med att förnya Selma Lagerlöfs torg närmar sig nu en detaljplan sedan fem arkitektkontors förslag och allmänhetens synpunkter bearbetats och granskats.Byggstart beräknas kunna ske kring 2014.

Under 2011 arbetade fem arkitektkontor med ett så kallat parallellt uppdrag – det arbetet ledde i slutet av året fram till fem olika förslag om hur Selma Lagerlöfs torg i Backa kan utvecklas.

Att det 40 år gamla torget behöver förnyas och förbättras håller många som bor och rör sig kring torget med om. Ur stadens perspektiv finns det dessutom önskemål om att erbjuda fler bostäder i nära anslutning till redan befintlig kollektivtrafik.

Många har synpunkter
Sedan de fem arkitektkontorens förslag i början av december blev offentliga, har allmänheten haft möjlighet att studera deras planer och komma med synpunkter kring kontorens ritningar men – också komplettera med egna förslag.

– Backaborna är glada över att vi gör någonting, och vi har fått många synpunkter som vi tagit med i vår bedömning, säger projektledare Kristina Hulterström och fortsätter:

– Det handlar bland annat om de vill ha bättre service kring torget. Många frågar efter fler grönytor, parker och mötesplatser – till exempel en restaurang på torget.

Planeras för ett landmärke
Med start på lördag 12 maj visas nu bearbetningen av förslagen och synpunkterna i en utställning i projektets lokal på Selma center.

Samtidigt som stadsbyggnadskontoret nu går vidare med detaljplanearbetet kommer fastighetskontoret att bjuda in byggintressenter för eventuell markanvisning.

Om allt fortlöper enligt planerna kan det bli aktuellt med byggstart kring 2014 och inflyttning tidigast två år senare.

– Tanken är att vi ska följa upp med fler planer under de kommande åren, men just nu vet jag inte när vi är redo för nästa fas, säger Kristina Hulterström.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Genomgång av totalekonomin för Projekt Skeppsbron, utredning av hur av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas och central samordningsfunktion för omplacering och omställning var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 19 juni. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling