Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2017-11-27]

Framgångsrikt Europeiskt fjärrvärmeprojekt går i mål

Stena Danica var först i världen med att värmas upp med fjärrvärme när den ligger vid kaj. Foto: Klas Eriksson

Göteborg visar upp Stena Danica. Fjärrvärmeprojektet Celsius, som startade 2013, avslutas nu med en konferens i Göteborg. Politiker, forskare, energibolag och stadsrepresentanter från hela Europa deltar.

EU-projektet Celsius, som leds av Göteborgs Stad och Göteborg Energi, har under fyra år hjälpt andra europeiska städer att utveckla nya fjärrvärmelösningar. Målet var att få 50 anslutna städer, men när projektet nu sammanfattas är siffran 67 städer.

– Vi har haft väldig tur, det är numera en politisk fråga i EU. Men det har också varit hårt arbete. En stor del vi har jobbat mycket med är kommunikationen, att nå ut med kunskap. Det tycker jag vi har lyckats bra med, säger Jonas Cognell, projektledare på Göteborg Energi.

Stena Danica visas upp
Drygt 150 personer från hela Europa finns på plats i Göteborg under den avslutande konferensen Celsius Summit på Svenska Mässan – politiker, tjänstemän, teknikbolag och forskare. Deltagarna kommer bland annat att få delta i runda bords-samtal och få göra studiebesök på någon av fyra olika verksamheter i staden.

– De kan välja att besöka Stena Danica, som ju numera värms upp med fjärrvärme. Eller åka till Johanneberg Scince Park och få veta mer om FED-projektet. Besöka Ryahamnen där man tar tillvara på värme från avloppsvattnet, eller besöka vårt kontrollrum på Sävenäs som styr hela fjärrvärmesystemet.

Temat för Celsius Summit är ”The Power of Networks” vilket säger mycket om projektet, tycker Jonas Cognell. Genom att bygga ett europeiskt nätverk kring fjärrvärmens möjligheter har många nya sätt att använda fjärrvärme kunnat prövats.

– Anslutningen av Stena Danica och vitvaror som drivs av fjärrvärme är några exempel. Ett annat är att man i London nu tar tillvara på överskottsvärmen från London tunnelbana. Från tunnelbanan och in i duschen, det är häftigt, säger Jonas Cognell.

Har gett Göteborg fördelar
Göteborg ligger väldigt långt framme när det gäller fjärrvärme. Bland annat tar vi i staden till vara på den överskottsvärme som uppstår inom industrin och vid förbränning av sopor. Om alla städer i Europa använde överskottsvärmen lika effektivt som Göteborg skulle hela värmebehovet i Europa kunna tillgodoses.

– Men projektet har även gett oss fördelar. Rotterdam, en av städerna som är med, har till exempel redan gjort en investering vi står inför inom några år. Det handlar om en stor termos som vi ska ha i vårt system för att optimera värmen bättre. Vi har lärt oss mycket från Rotterdam.

Nätverket ska leva kvar
Tanken är att det stora nätverket inte helt plötsligt ska upphöra när Celsius-projektet slutar.

– Det finns en stor potential i nätverket så det vill vi vårda. Hur organisationsformen framöver kommer att se ut är dock inte klart än, säger Jonas Cognell.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling