Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2011-03-28]

Galterösund öppet igen

Under den nya lilla bron kan vattnet nu strömma fritt genom Galterösund. Foto: Thomas Türk

Har varit igenkorkat sen 1800-talet. För första gången på 150 år strömmar vattnet fritt genom Galterösund i Göteborgs södra skärgård. En liten valvbro har öppnat sundet som korkades igen på 1800-talet av dumpade stenmassor.

– Nu strömmar det fantastiskt fint i sundet, vattnet blir syresatt och bottnarna får nytt liv, där det tidigare var tjockt med dy och slam, säger Thomas Türk, initiativtagare till projektet.

Lång vik med nästan stillastående vatten
Sundet ligger mellan Brännö och Galterö, ett område som är klassat som ”ekologiskt särskilt känsligt” och ett planerat Natura 2000-område.

– Det här blir ett värdefullt reproduktionsområde för småfisk, spigg, räkor och annat som till exempel havsöringen äter. Det finns inte många såna områden i södra skärgården, säger Thomas Türk, som vuxit upp på Brännö.

Han har sett hur den ”bottenförlagda stenbro”, skapad genom att helt enkelt dumpa sten i sundet tills man kunde gå över torrskodd, effektivt har stängt vattenflödet och förvandlat det cirka en kilometer långa sundet till en lång vik med nästan stillastående vatten.

Dispens från strandskyddet för att få gräva
65A4.jpg
– För länge sen sipprade det igenom lite vid högvatten, men de senaste 40 åren har det bildats sandbankar som täppt till helt. När syresättningen upphörde, försvann allt normalt bottenliv och man kunde se hur området försämrades och höll på att dö. Så man kände ju att detta var fel, berättar Thomas Türk.

Många gånger har han gått därute och tänkt att ”någon borde se till att sundet öppnas upp”. Till slut insåg han att han fick göra det själv om det skulle bli av.

Området är belagt med strandskydd och andra restriktioner så en runda till ansvariga myndigheter – Länsstyrelsen, Kustbevakningen, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen i Göteborgs Stad – var nödvändigt för att få dispens från strandskyddet och tillstånd att gräva och bygga på det känsliga området.

Sällsynta sjögräs
Finansiering ordnades via Europeiska fiskerifonden och statliga LOVA (Lokala Vattenvårdsanslag) via länsstyrelsen. Göteborgs miljöförvaltning yttrade sig och ”såg positivt på projektets intention att förbättra vattenomsättningen i sundet för att främja miljön.”

Bottnarna här är nämligen inte bara ”fiskens barnkammare”, här finns också sällsynta sjögräs, bland annat den rödlistade kärlväxten dvärgålgräs. Och den gynnas av genomströmmande vatten.

– Vi fick ihop en budget på drygt en halv miljon kronor och kunde anlita entreprenör, bland annat för att flyga ut det stora röret i bron. Där ute finns inga vägar, vilket gjorde hela projektet mycket dyrare, säger Thomas Türk.

Går att paddla igenom med kajak
Han har drivit projektet för Brännö bys samfällighetsförening, som nu äger bron. I november 2010 stod den klar, två år efter att Thomas Türk började dra i trådarna.

Nu kommer 60.000 kvm grunda bottnar återigen att bli syresatta och få nytt liv, förhoppningsvis ser en hel del fiskyngel dagens ljus och det sällsynta dvärgålgräset kan sprida sig. Och alla kajakälskare på Bohuskusten kan glädja sig åt ännu ett sund som det går att paddla igenom.

2532.jpg

Broröret mäter tre meter i diameter.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling