Ålderdomshemmet vid Vegagatan har en gammal historia. Göteborgs stads fattighus skapades i en klädesstamp i området Stampen. Ett vattenhjul i Mölndalsån torde ha överfört kraften till den träkonstruktion, stampen, med vars hjälp ylle filtades eller stampade samman till tyg.

Klädstampen inköptes år 1725 av burggreven Hans von Gerdes sterbhus och inreddes för sitt nya ändamål. Mot slutet av 1800-talet ansågs byggnaden både för trång och olämplig. Detta ledde till uppförandet av detta ståtliga palats vid en av Slottsskogens infarter. Invigningen skedde den 11 oktober 1896 med tal av biskop E. H. Rodhe. Fattighuset bytte namn till ålderdomshem.

På 1950-talet började man diskutera byggnadens framtid vilket innebar rivning framför renovering. Den ansågs otidsenlig och tungarbetad ur vårdsynpunkt. Den första etappen genomfördes 1963 då kyrkdelen revs och 1970 försvann återstoden. Det var säkert många göteborgare som beklagade att denna ståtliga byggnad försvann.
37B6_2.jpg
Det finns flera bilder på ålderdomshemmet i Faktarummet på stadsmuseet. Jag väljer ett cirka 100 år gammalt vintermotiv med skansen Kronan i bakgrunden samt ett senare foto med vattentornet på Landalaberget.

Faktarummet på Stadsmuseet har öppet tisdag-fredag klockan 12-16. Onsdag klockan 12-20.