Aron Jonason. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Flitig hovfotograf vid förra sekelskiftet Aron Jonason (1838–1914) är utan tvekan den mest framstående av de lokala fotograferna i förra sekelskiftets Göteborg. Han är även en av de få äldre Göteborgsfotografer som är upptagen och omskriven i boken "Den svenska fotografins historia" av Rolf Söderberg och Pär Rittsel.

Efter en grundlig utbildning, som även innefattade teknisk utbildning vid Chalmerska slöjdskolan, i Göteborg började Aron sin yrkesbana 1859 som journalist på tidningen Göteborgs-Posten. Fick titeln Hovfotograf 1887Våren 1864 for han till Köpenhamn för att gå en kort utbildning för Budtz Müller i konsten att fotografera. Vid årsskiftet 1864–65 öppnade han sin första fotoateljé med namnet A. & P. Jonasons Fotografiska Atelier.

P:et i ateljén namn står för systern Pauline Jonason som var medarbetare i detta företag. När hon 1867 gifte sig återgick Aron till den journalistiska banan.Först 1879 återkom Aron till fotografyrket. Det var i samband med sitt giftermål med Karin Dryselius. Nu skrevs firmans namn som A. Jonason & Co. Denna gång satsade han mer definitivt på fotografyrket och firmans namn bibehölls till 1887. Från följande år kallade han verksamheten A. Jonason.

Titeln Hovfotograf erhöll han vid kung Oscar II:s sommarbesök på Marstrand år 1887. Han kom att framställa många album med reportagebilder för Oscar II. Först 1912 slutade Aron Jonason definitivt med sin fotografiska verksamhet. Kunder från societetenBara porträtten som kom att lämna hans ateljé var säkert fler än 100.000, vilket säger något om den mycket omfattande verksamheten. Han var sannerligen inte sparsmakad och exklusiv i sitt val av arbetsområden. Men han har något av societetsfotograf över sig med botten i titeln Hovfotograf. Ser man på ateljéns porträtt kan man också ganska lätt konstatera att urvalet bland stadens kunder måste sökas i samhällets övre skikt, även om ateljén däri har stor likhet med alla ateljéer som hade sina adresser längs Södra Hamngatan, Östra Hamngatan och Kungsgatan.

Kunderna hos Hagman i Majorna var definitivt annorlunda. Ateljén skiftade adress ett flertal gånger och när han 1912 sålde till Harald Holmqvist var den belägen på Östra Hamngatan 39. Här låg den sedan kvar med många efterföljare fram till mitten av 1990-talet då den fotografiska verksamheten upphörde under det gamla namnet i dessa lokaler. Tog till sig ny fototeknikJonason var alltid en nyfiken yrkesman och många av de nymodigheter som introducerades under hans tid tog han också till sig och använde, såsom torrplåtarna och skiftningar i det rent fotografiska uttrycket.

Många anställda passerar genom Jonasons ateljé/ateljéer under åren, de kom senare att vara verksamma på andra platser i Sverige. En del av Aron Jonasons bilder finns med i den just nu aktuella fotoutställningen ”Kontrast. Göteborg i bilder”.Bilderna är hämtade från Göteborgs stadsmuseums arkiv som innehåller cirka två miljoner bilder. Larsolof LööfLäs också:• Storvitziren Aron Jonason har fått en gångväg uppkallad efter sig