Med målningar av mästaren Winqvist. ”Åh kors, hvad här är fult” skrev Göteborgs-Postens reporter när han i juli 1866 steg av ångbåten vid Billdal i Askim. Han hade ju inte kommit längre än till strandkanten men det fanns nog en aning om vad som väntade lite längre fram.

Reportern leder läsarna vidare ”Var god och sätt era fortkomstledamöter igång!”. Att komma ända fram till Billdals gård var målet, ett hus som endast hade ett par år på nacken. Om han hade förberett före detta träpatronen James Robertson Dickson på sin ankomst till sommarhuset eller inte, det är oklart.

Har varit öppet för allmänheten i sommar

Dickson var i vilket fall som helst generös med sin trädpark och gräsmattor där ångbåtsturisterna gärna fick promenera och äta medhavd mat. Än idag ser man matkorgar där. De något bekvämare kaffesugna har i sommar, år 2020, hämtat kaffe från en liten buss alldeles bredvid huset och barnen har fått sin glass efter hård styrketräning i den närliggande lekparken.

Skrittande hästar från ridklubben intill är en vanlig syn i parken sedan länge. Billdals Gård är under renovering och nuvarande fastighetsägaren Higab har i sommar hållit en del av huset öppet för allmänheten.

Billdals Gård kom efter Dicksons död 1873 att säljas vidare till dess byggmästare, August Krüger, vars familj bodde i huset fram till 1890 då Charles Felix Lindberg köpte egendomen. Efter Lindbergs död blev Gustaf Werner ny ägare 1910 och inräknat Werners släktingar, senare som hyresgäster, bodde familjen kvar till 2001 och blev känd för sina ridläger. Göteborgs Stad köpte huset 1963.

Husets trappa beskrevs som ett mästerstycke av målaren Niels Olof Winqvist. Foto: Hans Wretling

”Komfortabel och dyrbar interiör”

Tillbaka till 1866. Göteborgs-Postens reporter är framme vid herresätet och kallar det ”likt en täck nymf som sträckt ut sig i gröngräset”, ett hus ritat av Heilborn. Nåväl, reportern blir snart insläppt och beskriver interiören som komfortabel och dyrbar men utan skrikande prål. Han ser trappuppgången som ett mästerstycke av målaren Niels Olof Winqvist. Något dagens besökare fortfarande kan intyga. Winqvist fick sitt burskap som målarmästare i Göteborg år 1852.

Stockholmaren och arkitekten Frans Jacob Heilborn (1827-1898) kom till Göteborg 1857. Han ritade under 1860-talet bland annat Exercishuset, Tull- och packhuset och Kjellbergska flickskolan. Han bodde i det hus där James Dickson & Co hade sitt kontor på Östra Hamngatan. Dit kunde ju Dickson lätt hitta för att diskutera ritningarna över Billdals Gård.

Två av James Robertsons kusiner var under samma tid upptagna med egna husplaner, Dicksonska palatset och Överås. Man ser likheter i de tre husen vad gäller tidsperioden och smak.

Fernissa från Amsterdam

Målaren Winqvist igen. Han importerade en del material. Via Amsterdam kom fernissa, från Hamburg penslar och terpentinolja. Det ”zinkhvita” och annan färg var också populärt från Tyskland. Sen var det lådor beställda av Winqvist som levererades via Norge, då gällde det ost, sill och brännvin.

1867 uppfördes en ny byggnad för Lorensbergs värdshus efter ritningar av Heilborn. Här känner vi igen namnen: Krüger var byggmästare, målning och tapetsering utfördes av Winqvist. I detta sammanhang nämns även snickarmästare Ernst Hoppe. Kanske var han inblandad i arbetet med Billdals Gård också?

1875 blev det målning för Winqvist i disponentbostaden för Rosendal i Mölndal. Konsul Oscar Ekman i Torp behövde också en bra målare och dekoratör. Året efter stod Renströmska badinrättningen i Haga färdig. Här framhävde man Winqvists arbeten i den romerska avdelningen som ett bländande verk.

Föddes i Drammen

Mer tillfälliga dekorationer kunde på 1870-talet vara i samband med gymnastikfest i Exercishuset, vid Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhällets 100-årsdag, olika evenemang i Frimurarhuset och där även mer permanent målning.

Målarmästare N O Winqvist var född i Drammen i Norge 1835 och dog i Göteborg 1888. I Sverige fann han kärleken i Bernhardina. Fyra barn dog under sina första år. Endast dottern Ingeborg fick ett långt liv. De bodde och verkade på Drottninggatan 44, intill dagens Arkaden. Nu ligger de begravda på Stampens begravningsplats, sist i graven blev hushållerskan.

Med viss svårighet går det att läsa familjenamnet på gravens kant. Det är en av alla de gravar som blir mer anonyma för varje år. Men när man står vid Winqvists dörrmålning i Billdals Gård går det lätt att fantisera om allt som skall hända på andra sidan dörren i framtiden.