Jubileums-
utställningen 1923 knäckte stadens ekonomi.
Jubileumsutställningen 1923 var tänkt som ett enkelt evenemang för att fira Göteborgs första trehundra år, men planerna växte explosionsartat. Det slutade med ekonomisk katastrof.

Arrangemanget blev det största som ägt rum i staden. Man dokumenterade och ställde ut västsvensk kulturhistoria från stenåldern och framåt, och anordnade en industriutställning där niohundra företag deltog. 4,2 miljoner besökareLiseberg och Konstmuseet öppnades. Omkring tvåhundra kringarrangemang anordnades, och trots dåligt väder såg 4,2 miljoner besökare utställningen under de fem månader man höll öppet. Av dem var 41.000 från utlandet, och en besökare hade tagit sig hit ända från nuvarande Thailand. Det var alltså ett imponerande jubileumsfirande man hade satt ihop, men ryktet sa att projektets ekonomi inte var den bästa. Den femtonde oktober hölls avslutningsceremonin, och utställningens generalkommissarie Harald Adelsohn tillbakavisade ryktena i ett uttalande som publicerades i tidningar över hela landet. ”Icke på en enda punkt ha vi fått in mindre än vi räknat med”, citerade Göteborgs Handelstidning. ”Utställningens resultat är även på detta område helt enkelt lysande”. Men mer detaljerad information dröjde. Underskott på 4,4 miljonerNär ett år passerat presenterade arrangörerna ett preliminärt ekonomiskt resultat, och det kunde bara sammanfattas som katastrofalt. Budgeten hade dragits över med nästan femtio procent. Man gjorde olika försök att reparera skadan, men när ytterligare två år gått krävde revisorerna ett bokslut. Ett sådant gjordes upp, och visade ett underskott av 4,4 miljoner kronor (drygt 104 miljoner i dagens penningvärde). Det var ungefär lika med den totala kostnad som man 1918 hade räknat med för hela utställningen. Enligt revisorerna hade det funnits stora organisatoriska brister, och arrangörerna hade därför förlorat kontrollen över utgifterna. Staden fick gå in och täcka förlusten, och för att klara av det var man tvungen att ta ett lån på hela summan. Beviljades ansvarsfrihetDetta knäckte Göteborgs ekonomi för många år framöver. Utställningsstyrelsen fick ta emot mördande kritik i pressen, men den stora frågan var ifall dess ledamöter skulle få ansvarsfrihet eller inte. Den saken tog stadsfullmäktige upp på sitt sammanträde den 25 augusti 1927. Diskussionens vågor gick höga, och som i de flesta stora frågor kring utställningen kan man se en klar uppdelning efter politiska linjer. Högern och de liberala hade tolv år tidigare tagit initiativ till arrangemanget, och nu yrkade de på ansvarsfrihet. Socialdemokrater och kommunister hade varit emot utställningen, och det var ledamöter från dessa grupper som stod för den hårda linjen. Till sist beslöt man ändå med fyrtiotvå röster mot åtta att bevilja ansvarsfrihet. Arrangörerna kom undan med blotta förskräckelsen, men Göteborgs ekonomi var körd i botten. Den fantastiska jubileumssommaren hade fått en besk eftersmak.Stefan Högberg