En gammal fängelsekund från förra seklet skulle näppeligen känna igen sig om han kom ner till Operan och före detta St Eriks plats. Där låg före Oskarsledens tid en kulle som nu är bortsprängd och på den reste sig en byggnad som såg ut som en medeltida borg, det så kallade Länscellfängelset eller "Rosenborg" med ett mer romantiskt namn.

På bergknallen låg före fängelsets tid en bastion som fått namnet efter Erik Jedvardson, svensk kung på 1100-talet och sedermera Stockholms skyddshelgon.

På knallens topp, som stod i förbindelse med Kvarnberget, fanns ett par förrådshus för ammunition med mera och framför dem en stor plan där man på kungliga namn- och födelsedagar och vid andra högtidligheter sköt salut.

115 celler och tio rastgårdar
Länscellfängelset
Bastionen spelade en gång en viktig roll i stadens försvar eftersom den låg närmast till Ramberget, en omtyckt rekognoseringsplats för danske lede fi. Cellfängelset byggdes 1857 för att ersätta det tidigare länshäktet som låg på Sillgatan.

Byggherre var Kungliga Fångvårdsstyrelsen. Kostnaden för fängelset översteg 200.000 daler och hade en huvudbyggnad och två flyglar. Det rymde 115 celler, vaktrum, två sessionssalar för rättsskipning och tio promenadgårdar för fångarna.

Efter ett halvsekel var cellfängelset vid Lilla Bommen för trångt. Härlanda fängelse stod färdigt 1907 och Frälsningsarmén fick överta ”Rosenborg” och använde det som ungkarlshärbärge.

Från kåk till Kåk
Härlanda fängelse är granne till Östra begravningsplatsen och den stora huvudbyggnaden påminner om ett lantligt slott. Det uppfördes under åren 1904-1907. Cellfängelse var det ord man använde på den tiden för att skilja det från tidigare anstalter där fångarna bodde i stora salar.

Härlandafängelset bestod av nio byggnader dominerade av den långa smala cellbyggnaden i tre våningar, administrationsbyggnaden pryddes av ett klocktorn.

När Härlanda fängelse tjänat ut var det till salu för en krona men inga spekulanter var tillräckligt intresserade och till slut övertog staden byggnaderna som idag innesluter Härlanda stadsdelsförvaltning, sociala resursförvaltningen och ett kulturhus, döpt till ”Kåken”.

Härlanda fängelse
När man skulle bygga Oscarsleden sprängdes både Rosenborg och knallen den stod på bort. Frälsningsarmén fick ta med sig sina skyddslingar till Sankt Eriksgatan 4 och där bor de än idag på en av stadens mest åtråvärda adresser och med Operan tvärs över gatan.

Kurran och Skansen Kronan
I sextonhundratalets Göteborg var stadens fängelse ett trähus vid stora Torget (Gustav Adolfs Torg) där också högvakten var inrymd. I protokoll från 1709 kallades fängelset eller arrestlokalen för ”kurran”. Där satte man i förvar gäldenärer och bovar som väntade på rättegång. I gisselkammaren, som fanns i ett stenhus längre bort, fick man sitta på vatten och bröd i väntan på bestraffning.

Staden var anlagd som en befästning enligt ritningar av Erik Dahlberg på uppdrag av Karl XI för att hålla den danske ärkefienden borta och det lyckades man så väl med att Skansen Kronan aldrig drogs in i några stridigheter. Efter att av avrustats 1806 nyttjades Skansen från mitten av 1800-talet som fängelse.

Älskad Älvsborgsvisa
När gamla befästningar inte längre behövdes i krig nyttjades de ofta som fängelser. Så skedde med Carlstens (Marstrands) fästning, vars mest berömda fånge var Lasse-Maja. Nya Älvsborgs fästning var en annan. Det var till skillnad mot cellfängelserna ett centralfängelse.

Om det diktade August Wilhelm Thorsson (1866-1942) Älvsborgsvisan med den Blomsterprydda gondolen och barnamördaren Herman. Thorsson arbetade på Gamlestadens fabriker på Gårda och sjöng visor medan han arbetade. Älvsborgsvisan är hans mest kända visa, som han framförde på en godtemplarfest 1883 till musik av en tyrolervisa.

Lilla Bommen ur väggalmanacka från 1962

Lilla Bommen ur väggalmanacka från 1962, reklam från firma Strömman & Co. Med tillhörande text av Ernst Jungen: ”Vid Lilla Bommens hamn” . Länscellfängelset syns sticka upp bakom träden i förgrunden.

Läs mer om gamla Göteborg:
Storvitsiren Aron Jonason – Göteborgshumorns fader