Vid Drottningporten, som givit namn åt Drottningtorget, låg tidigt stadens skjutsstation. Men häst och vagn konkurrerades snart ut av det framväxande järnvägsnätet.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919), som ritade byggnaden år 1858 , ansvarade i egenskap av sitt ”öfverbefäl öfver architectoniska afdelningen vid alla Statens Jernvägar” för tillkomsten av hela 5 700 byggnader utefter landets nu snabbt växande järnvägsnät.

Industrins tidevarv drog tågresande skaror av människor till de snabbt växande städerna och över en miljon svenskar passerade denna byggnad på sin väg till Amerikabåtarna och det Förlovade landet i väster.

De på bilden lugnt spatserande människorna kunde nog inte i sin vildaste fantasi tänka sig hur trafiklivet runt stationen skulle se ut idag 100 år senare.

antikvarie, Göteborgs Stadsmuseum