Men snart är den borta. Det åldrande stålet blir sprödare och ömtåligare för varje år som går, men snart får Götaälvbron gå i välbehövlig pension. Vid invigningen i november 1939 var den däremot både efterlängtad och högteknologisk.    

Snöbyarna skymmer kameralinsen uppe på Götaälvbron. Journalfilmen är kornig, och den låga upplösningen på klippet som en arkivarie lagt upp på Youtube lägger till ytterligare ett lager av digitalt brus. Filmen visar en talarstol täckt av vitt, där några höjdare invigningstalar medan åhörarna står med uppdragna axlar och värmer händerna i fickorna. Det ser ut att vara för kallt för stora ord och högtflygande visioner. Efter några minuter avslutas den hastiga ceremonin och alla marscherar iväg med en mässingsorkester i spetsen. Men musiken får man inbilla sig eftersom filmen saknar ljudspår.

Vädret kunde alltså ha varit bättre när Götaälvbron invigdes den 26 november 1939. Men det var en stor händelse ändå, och bron var efterlängtad. I över tjugo år hade många göteborgare och Hisingsbor önskat sig en ny älvförbindelse i stället för den smala och trånga gamla Hisingsbron några hundra meter nedströms, som redan under 1900-talets första årtionde började bli otillräcklig.

Grundlig utredning?
Men det tog lång tid och många utredningar innan arbetet med den högre, bredare och rejälare Götaälvbron kom i gång. Först måste man bestämma om man ville ha en bro eller tunnel, till exempel, och ta ställning till en massa svåra frågor om hamnens utveckling. Så när göteborgarna väl fick sin nya bro 1939 var de nog rätt glada, kylan till trots. Runt 35 år av utredningar och diskussioner och två och ett halvt år av brobygge var till ända.

Förutom bättre plats för bilar, bussar, cyklar, fotgängare och hästkärror innebar Götaälvbron också att spårvägen för första gången kunde korsa Göta älv. Från början var också tanken att det skulle finnas spårvagnshållplatser uppe på bron, men den idén skrotades. Den där kalla invigningsdagen i november rullade inga vagnar över bron eftersom rälsen inte var klar på Hisingssidan, men 1940 fick Hisingen sin första spårvagnslinje med ändhållplats vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Gamla bron blev ännu äldre
När den nya bron var klar 1939 var alltså tanken att den helt skulle ersätta den gamla Hisingsbron, som invigdes 1874. och ursprungligen hette Kvillebäcksbron. Men så blev det inte – redan samma vinter var man tvungen att öppna den igen för cykel- och gångtrafik eftersom den kalla vintern gjorde det svårt för passagerarfärjorna att ta sig över älven. Och det var först 1968, när Älvsborgsbron och Tingstadstunneln var klara, som den gamla bron revs för gott.

Götaälvbron var modern för sin tid. Stålbalkarna var nämligen svetsade, i stället för att vara sammanfogade med nitar vilket fram tills dess varit det vanliga vid stora byggen. Men den svetsade konstruktionen har inte åldrats särskilt väl. Dessutom finns det problem med stålet som användes. Det är nämligen sprött och inte särskilt elastiskt, vilket innebär att balkarna riskerar att spricka om de belastas för hårt.

In Flames fick dämpa volymen
Att Götaälvbron börjar bli trött har visat sig allt oftare på senare år. Till exempel 2006 när en bit asfalt och betong lossnade under en sopmaskin och ett öppet hål plötsligt gapade genom en av cykelbanorna. Eller när publikens taktfast hoppande på Metal town 2010 satte hela bron i gungning så att en broförare kände sig tvungen att ringa konsertarrangörerna och be dem sänka musiken.

Nu har denna 80-åring bara två år kvar till pension – 2021 ska ju den nya Hisingsbron vara klar, och Götaälvbron får äntligen vila. För den som vill veta mer om brons historia rekommenderas Lage Rosengrens bok ”Götaälvbron. Göteborgs pulsåder under åtta decennier”, som är den huvudsakliga källan till denna artikel.