Känner du igen dig? Om du som ser bilden bor eller har varit i Göteborg är jag nästan säker på att du någon gång gått, cyklat, åkt bil, buss eller spårvagn på den vägbana som håller på att läggas ut över åkrarna.

Idag är berget till höger bebyggt och hyreshusen i bakgrunden är rivna, under 1970-talet ersatta med moderna huskroppar i betong. De två män diskuterar kanske den nya paradgata de står på i väntan på ännu ett hästlass med fyllmassa. Gatan skall uppkallas efter en smålänning, som dessutom är välkänd utomlands! På berget ovan hyreshusen kommer ett vattentorn att byggas om så där 10-20 år. Känner du igen dig nu?

Männen står på den blivande Linnégatan ungefär där Olivedalsgatan nu korsar. Vägen ovan männens huvuden ska heta Nordenskiöldsgatan. Där ligger idag Kal´s matmarknad och där börjar Nordhemsgatan sin klättring upp för Kråkeberget, upp till den blivande Nordhemsskolan.

Vid husen går Vegagatan. Bergen bakom är den del av Slottsskogen där Observatoriet ligger.
Vid denna tid brukade Olivedals herrgård dessa marker. Eftersom marken verkar både skördad och betad torde bilden vara tagen någon gång under tidig höst. Gården Olivedal låg i området mellan Rosengatan och Olivedalsgatan. Det kan ännu finnas några träd kvar från trädgården inne i kvarteret mellan Vegagatan och Alfhemsgatan.