Förra veckans bild visade Göteborgs Frivilliga Skarpskyttekår som tränande marschgång utanför Exercishuset. Nu kliver vi in.

I början användes detta idrottshus som träningssal för Skarpskyttekåren. Som frivillig gällde det även att ha hela kroppen i trim och gymnastiska övningar var ett viktigt inslag i rörelsen. Frågan är om huset till och med byggdes enbart för dem? Det var i alla fall grosshandlaren och kommunalmannen Julius Lindström som donerade huset till staden. Lindström och S.A.Hedlund fanns båda med i den första styrelsen 1867, en uppgift jag hittar i Fredbergs ”Det gamla Göteborg”. I skarpskyttarnas spår bildades en mängd olika musikkårer runt om i landet. Marschmusiken var ett viktigt inslag i övningarna och skapade fest och stämning kring deras uppträdanden, så Exercishuset användes nog även av rörelsens musikkår och för olika fester som arrangerades.

Under 1870- och 1880-talen tilltar intresset för idrott och gymnastik i Göteborg och nu grundas en hel mäng olika föreningar. Samtidigt minskar intresset för skarpskytterörelsen. Enligt Fredlund används Exercishuset av ”skyttegillet, folkskolebarnens och realgymnasielärjungarnas gymnastikövningar, av Göta artilleri och en hel del idrottsföreningar inom gymnastikens område”.

Exercishuset är ett av flera idrottshus i Göteborg, och dess placering på Heden blir i ett historiskt perspektiv ganska självklar. De frivilliga militärerna var mycket intresserade av idrott. På 1890-talet kom fotbollen och år 2002 är korpmatcher och Gothia Cup på Heden en del av Göteborg.