Nej, det är inte indianläger, det är kanonexercis! Fotografen har hittat någon förhöjd plats för sin kamera i närheten av Exercishuset/busstationen. I bakgrunden, i höjd med de tipiliknande militärtälten skymtar Sten Sturegatan. Huset med den pampiga takbyggnaden har nr 12-14 och ser ganska typiskt ut för 1890-talets arkitektur. På ett liknande foto i museets Faktarum står årtalet 1886.

Heden har sedan stadens grundande 1621 ägts av Göteborg vilket kan slutas av Gustav II Adolfs privilegiebrev och en karta från 1600-talets slut. Sedan har Heden nyttjats på olika sätt inte minst av Kronan och militären men också som plats för både bete och kreatursförsäljning. År 1891 fick staden köpa dispositionsrätten då militären genom upprättandet av A2 i Kviberg inte längre hade några behov av den.

Visst har det under åren sneglats på Heden som en lämplig byggyta i det växande Göteborg. Men staden har alltid sett den som en viktig och värdefull reservyta och idag skulle det nästan vara otänkbart att tänka sig bebyggelse här.

Pröva ditt minne och försök erinra dig några av alla de olika aktiviteter som hänt och årligen händer här.