Vi fortsätter vår bildserie från Kommendantsängen. Denna gång har fotografen stått på Kastellgatan där Majorsgatan ansluter och riktat sin kamera mot Skansen Kronan. Till höger ser man krönet på backen ner mot Kastelltorget. Att förändringen i Kommendatsängen var påfallande kring sekelskiftet framgår om du jämför denna bild med bilden på höskörden från 1896. Av vinkeln på Skansen Kronan framgår att fotograferna stått på ungefär samma punkt vid båda tillfällena.

Kommendantsängen kan bli nytt bostadsområde
Landshövdingehusen på sluttningen upp mot skansen byggdes från år 1895 och bilden är tagen 1902. Går man idag på sluttningen finns huslämningar i form av murar och terrasser. Diskussionen kring hur området skall användas i framtiden pågår. Grönområde eller nya bostäder?