Om bilden från 1896 är den historiska förklaringen till namnet stadsdelen Kommendantsängen, bodde då kommendanten uppe i Skansen Kronan? Svaret är både ja och nej. En gång hörde marken till det från 1360-talet första gången omtalade Älvborgs slott eller mer exakt Älvsborgs Kungsladugård. Där var det kommendanten på Älvsborg som bestämde.

Även den fina ekskogen intill hörde till slottet och användes av herrarna när det var tid och lust för jakt. Ekskogen heter följaktligen Slottsskogen. Kommendantens hästar behövde foder och som sådan användes flera områden runt staden. Vi kan se det som militärens drivmedelsförråd, så kommendanten bodde inte i skansen.

Staden köpte marken från kronan/staten år1891 och den arrenderades säkert ut i väntan på stadens snabba tillväxt. Området Kommendantsängen byggdes ut mellan åren 1895 – 1930 med Sveagatan som ett vikigt stråk.

De två närmaste männen är bröder och heter Viktor och Oscar Larsson. Att de bärgar hö går väl inte att ta miste på. Kanske arbetar de på Olivedals herrgård, som låg vid kanten av Slottsskogen i kvarteret mellan Rosengatan och Olivedalsgatan.

Ängen producerade vinterfoder
Egentligen använder man inte en äng som betesmark. Ängen producerade vinterfoder till djuren. Använder man jorden för sådd säger vi åker. Om djuren betade av ängens naturliga gräsväxt före slåttern kunde det leda till katastrof under vintern. Möjligen fick de efterbeta någon gång på eftersommaren när höet var slaget. Det område där djuren får eller ska beta kallas för hagmark.