Förra veckans bild visade ålderdomshemmet på Vegagatan som uppfördes 1896. Ålderdomshemmet hade också en egen kyrka, vars torn tydligt framträder på äldre bilder från stadsdelen.

Denna gång stiger vi in i kyrkan med hjälp av en bild tagen av fotograf Jonasson år 1901. Kyrkan revs i början på 1960-talet.