Lilla Änggården är en av de få bevarade äldre släktgårdar i Göteborgsområdet. I mangårdsbyggnaden med anor från 1700-talet, döljer sig ett komplett hem med möbler och föremål från tre sekel. År 1963 donerades gården till Göteborgs stad av bröderna Sven och Carl Grén-Broberg. Sedan dess har ingenting förändrats och innanför porten har tiden stått stilla. Nu öppnas hemmet för allmänheten.

Redan på 1600-talet nämns Änggården i de historiska handlingarna. I de kungliga fogdarnas räkenskaper för Älvsborgs slott finns bland annat uppgifter om ett halvt kronohemman med namnet Engegården. Där bodde “Arfued djureskyttere” som hade till uppgift att vara skogsvaktare och djurskytt i Slottsskogen, som på den tiden gick under namnet Sundshagen eller Engeskogen.

Blev två gårdar
I slutet av 1700-talet styckades Änggården upp i två gårdar – Stora och Lilla Änggården. Stora Änggårdens gulmålade boningshus finns fortfarande kvar i Botaniska trädgården och används idag som prefektbostad. Lilla Änggården återfinns söder om Botaniska trädgården i anslutning till Änggårdsbergen.

Trädgårdsintresserad släkt
Familjen Grén köpte båda Änggårdarna på 1800-talet och utvecklade anläggningarna till en framstående jordbruksfastighet som sträckte sig från Slottsskogen till Annedal och långt upp på Guldheden. Släkten var mycket trädgårdsintresserad och anlade framstående trädgårdar och parkområden. Bland annat planterades en mängd träd på de helt kala Änggårdsbergen.

Sahlgrenska sjukhuset byggdes i närheten
I slutet av 1800-talet såldes Stora Änggården till Göteborgs stad som uppförde Sahlgrenska sjukhuset på höjden ovanför den stora mangårdsbyggnaden. Det nya sjukhuset färdigställdes i rask takt 1896-99. Fram växte ett modernt sjukhus av paviljongstyp, där avdelningarna kunde öppnas och stängas efter behov och kunde isoleras från varandra för att förhindra smittospridning. Totalt fick Sahlgrenska 583 vårdplatser och varje patient placerades i en egen säng! Under de kommande åren utvecklades den gamla jordbruksfastigheten i rask takt. Botaniska trädgården slog upp portarna år 1919 och samtidigt växte villa- och trädgårdsstadsdelen Änggården fram.

Donerade gården till Göteborgs Stad
Lilla Änggården kvarstod i familjen Gréns ägo fram till 1963 då bröderna Carl och Sven Grén-Broberg donerade gården till Göteborgs stad. De ville att hemmet och trädgården skulle bevaras intakt och finnas kvar som ett levande minne av det gamla Göteborg.

Fakta:

Från 20 april till och med 30 september går det att förboka visningar för grupper på telefonnummer 031-368 36 77.

Vägbeskrivning: Lilla Änggatan ligger i Torild Wulffsgatans förlängning, drygt 500 m söder om Botaniska trädgården. Du kan även följa Carl Skottsgatan/Hejderidaregatan och vandra genom Lilla Änggårdens trädgård.
Hållplats: Botaniska trädgården. Spårvagn 1, 7 ,8. Buss 58.

5E22.jpg