Den gamla stan under Gamlestan. Götaholm, Nylödöse, Nylöse och Gamlestan – kär medeltidsstad har många namn. Mellan 1473 och 1624 fanns staden Nya Lödöse, en föregångare till Göteborg som de senaste åren grävts ut i samband med bygget av resecentrumet vid Gamlestadstorget.

Enligt historiska källor ska 29 skomakare ha varit verksamme i Nya Lödöse mellan 1560 och 1610. Foto: Markus Andersson/Staden Nya Lödöse

På Gamlestadstorget pågår bygget av ett nytt resecentrum, kontor, affärer och bostäder för fullt, och 2018 ska det vara klart om allt går som det ska. Som namnet antyder är det en plats med lång historia. Redan på 1400-talet låg staden Nya Lödöse här – en viktig västsvensk knutpunkt för handel och transporter. Då via älven, havet och landsvägen – i dag via spårvagn, bil och pendeltåg.

Orolig tid
Från medeltiden och fram till Göteborgs grundande 1621 gjordes flera mer eller mindre lyckade försök att etablera en stad vid Göta älvs mynning. Läget vid havet var viktigt för handeln. Men också utsatt i och med de ständiga krigen med Danmark och Norge som på den tiden låg mycket närmare Halland var danskt och Bohuslän, inklusive stora delar av Hisingen, var norskt.

En gemensam nämnare för föregångarna till Göteborg – Älvsborgs slott, Lindholmens slott, Nya Lödöse och Karl IX:s Göteborg – var att de inte blev långlivade och ofta nerbrända eller intagna av danskarna.

Den mest långvariga, och ”lyckade”, av vår stads föregångare var Nya Lödöse, i nuvarande Gamlestan. Staden brändes också ner några gånger – två gånger av danskarna och en av svenskarna (för att förhindra att den kom i danska händer) – men fanns trots det oroliga politiska läget kvar runt 150 år.

Nya Lödöse grundades 1473 och skulle egentligen ha hetat Götaholm. Men eftersom den nya staden ersatte handelsstaden Lödöse, vars namn redan var välkänt bland köpmän på kontinenten, ville köpmännen att den skulle heta Nya Lödöse i stället. Så det blev så. Ibland kallades staden i stället Nylödöse eller kort och gott Nylöse, ett namn som lever kvar ibland annat Nylöse kyrka och

Staden Nya Lödöses sigill finns numera som brunnslock. Dessa pryder ett antal brunnar i Gamlestaden. Foto Sara Hellman

Nylösegatan.

1300 invånare
En fördel med att placera staden här var att man slapp betala tull till norrmännen för att passera Bohus fästning eller till danskarna i Öresund. På 1490-talet tycks den unga staden Nya Lödöse redan ha blivit en av de viktigaste hamnstäderna i Götaland, och en av de fyra största städerna i hela Sverige. De andra tre uppges ha varit Stockholm, Söderköping och Åbo. I början av 1600-talet tror man att runt 1300 personer bodde i Nya Lödöse.

På samma sätt som stadens invånare ursprungligen tvingades att flytta hit från Lödöse, blev de 1547 återigen beordrade att ta sina grejer och flytta. Denna gång till Älvsborgs slott vid Klippan i nuvarande Majorna. Anledningen var att Nya Lödöse var dåligt befäst och svårt att försvara. Den nya Älvsborgsstaden blev dock kortvarig, och efter några tiotal år flyttade de tillbaka igen.

Hotades med brand
Efter Kalmarkriget 1611–1613 kom Nya Lödöse under några år att hamna under danskt styre, i väntan på att Sverige skulle betala en enorm lösensumma för att få tillbaka Älvsborgs fästning. Nya Lödöse återgick till Sverige 1619, men kom snart i skymundan av den nya staden Göteborg som grundades 1621. Nya Lödöse försvann slutligen 1624, och invånarna beordrades att flytta till Göteborg. Straffet för den som vägrade flytta? Att få sin gård nedbränd, förstås.