Engelska flottan siktades vid Vinga i oktober 1946 Det första örlogsbesöket i Göteborg efter andra världskriget ägde rum den 12 till 16 oktober 1946. Det var just detta besök som inspirerade Lasse Dahlqvist att skriva sin välkända ”Engelska flottan har siktats vid Vinga”.

Fartygen var kryssaren Birmingham (9 320 ton, 32,5 knop, sjösatt 1936) och jagarna Orwell och Offa. Jagarna lade till vid Packhuskajen medan kryssaren förtöjdes vid bojar utanför Skeppsbrokajen, där den kunde beskådas av flanerande göteborgare. Helmer Bryd-kläddaAtt döma av Artur Nilssons foto var det mest manliga åskådare, trots vad Dahlqvist skaldade om Adas och Bedas förtjusning över ”tusen små sailors” men det skymtar en dam i kappa och mössa till höger. Herrarna är ordentligt skrudade à la Helmer Bryd i överrock och hatt – han i mitten med händerna på ryggen har kanske tagit en paus från sitt kontor och nöjt sig med att ta på hatten. Bara den unge mannen längst ut till höger är barhuvad. Springpojken i keps och golfbyxor, även kallade äppelknyckarbyxor, med ett stort lass på den stadiga cykeln var ett vanligt inslag i den tidens gatubild. Röjde minor i SkagerackGöteborg har en lång marin historia, alltsedan Gustav Vasa på 1500-talet lät placera några skepp vid Älvsborgs slott. Sedan staden Göteborg tillkommit på 1620-talet, fanns flottan vid Gamla Varvet vid Masthugget. I slutet av 1700-talet hade det blivit för grunt vid Gamla Varvet och då anlades den hamn som sedan blev Nya Varvet. Vid andra världskrigets utbrott 1939 bestod Göteborgs eskader av pansarskeppet Manligheten (3 685 ton, 16,5 knop, sjösatt 1903), jagarna Wrangel och Wachtmeister, ubåtarna Hajen, Sälen och Valrossen samt minsveparna Styrbjörn och Starkodder, som var före detta norska valfångstfartyg. En viktig uppgift för eskadern, både under och efter kriget, var minröjning i Skagerack och Kattegatt. Flottans närvaro i Göteborg upphörde 2001. Bo Thalén Region- och stadsarkivet