Ritad i morisk stil. Renströmska badanstalten, nuvarande Hagabadet, öppnades för allmänheten den 9 december år 1876. Det vackra romerska, eller som det också kallades turkiska badet, fick stor uppmärksamhet i dagstidningarna. Arkitekten F. G. Dahl hade ritat inredningen i morisk stil, inspirerad av en studieresa till Spanien och monumenten i Cordova, Sevilla och Granada.

Att besöka romerska badet kostade 1:50, vilket var mycket pengar på den tiden.

År 1903 förstördes delar av Renströmska badanstalten och därmed det romerska badet i en brand. Det dröjde till år 1906 innan om- och nybyggnaden av badanstalten stod klar. Det romerska badet fick då en inredning inspirerad av både den tidstypiska jugendstilen och det gamla Pompeji och denna interiör kan tack vare restaureringen 1996-1997 beskådas än i dag.

Det romerska badet bestod av ett antal rum som man passerade i tur och ordning: Apodyteriet (avklädningsrummet), Tepidariet (det ljumma rummet), Caldariet (svettrummet), Lavacrum (avtvålningsrummet) och slutligen Frigidariet (avkylningssalen). Badläkaren Anders Otto Torstensson beskriver år 1877 mycket detaljerat hur ett besök på det romerska badet kunde gå till:

”(…)efter att hafva ånyo blifvit öfversköljd med varmt vatten, begifver man sig ut i Frigidariet, der man först får en 30º, småningom afsvalnande cirkeldusch, hvarefter man störtar sig i bassinen eller tager en kall regndusch på ½ till 1´. Härefter afstrykes af badtjenaren vattnet från kroppen genom en mild gnidning med händerna, och man insvepes utan vidare torkning i en badkappa för att, utsträckt på soffan i afklädningsrummet med en filt under sig och en öfver nederdelen av kroppen, småningom sjelftorka och afsvalna. En liten kopp godt Mocca passar förträffligt att härunder förtära; en cigarr eller en pipa turkisk tobak skulle äfven härvidlag kunna vara på sin plats, men i anseende till luftens förskämning i afklädningsrummet genom rökningen, får denna njutning – för den som anser det vara en sådan – uppskjutas tills man kommer i fria luften.”

3786.jpg

2378.jpg

43E2_3.jpg

Arkitekten F. G. Dahls orginalritningar förvaras hos Region- och stadsarkivet.

Källor:
Torstensson, O. (1877). Om Renströmska bad- och tvättanstalten i Göteborg och der förekommande badformer, jemte råd och anvisningar vid deras begagnande.
Schånberg, S. (1956). Renströmska baden 1876–1956. Göteborg: Renströmska badanstalterna.
Schönbeck, G. (2004). Göteborg genom ritningar: byggande från äldre tid till 1900. Göteborg: Regionarkivet