Slottsskogen är höstens tema i serien "Gamla Göteborg". Denna av göteborgarna älskade och väl utnyttjade park har mycket att berätta. Genom åren har det förts livliga diskussioner om livet i parken. Inte minst var alkoholfrågan en hett ämna i början av 1900-talet. Idag är Slottsskogen åter på tapeten. Hur vill vi göteborgare att den ska användas? Hur kommer det att bli med djuren?

1800-talets slut innebar stora förändringar för landets befolkning. Industrialiseringen innebar en omfattande inflyttning från land till stad. Uppfinningar och teknisk utveckling ökade möjligheter att resa till lands och sjöss. På detta kom snabb folkökning och ibland missväxt. Människor flydde till det förlovade landet i väster och en del blev kvar i utskeppningsstaden Göteborg.

Gille skapade hembygdskänsla
Snabba förändringar kan upplevas som ett hot mot gamla traditioner. I Stockholm grundade Artur Hazelius Skansen och Nordiska museet och hembygdsrörelsen tog fart. Det gällde nu att bevara arvet efter det försvinnande bondesverige. Och människor i förskingringen sluter sig samman i olika gillen för att dela den gemensam hembygdskänsla.

150-årig stuga
I Göteborg var år 1873 smålänningarna först med att skapa ett eget gille. Önskan att få mötas i en äkta småländsk lokal växte sig stark och år 1905 flyttar man en ca 150-årig ryggåsstuga från Skubbhult i Femsjö socken i Jönköpings län till Slottsskogen. Detta efter att dåtidens politiker uttryckt sig positiva till idén.

Wermlandsgillet hade liknande planer på en finnstuga och mark för en Skånegård blev också avsatt. Men dessa kom aldrig på plats. Kindgillet byggde sin stuga i det område som på 1920-talet blev nöjesparken Liseberg. Något senare, 1937, invigs Dalslandsstugan från Steneby strax intill Smålandsstugan och Hallandgården från Lindome socken kommer på plats 1946. Den senast är Grävsnäsgården – en praktfull 350-årig byggnad från Västergötland som restes 1968.

Smålands gille förvaltar
Detta kan vara en av de första bilderna på Smålandsstugan på sin nya plats i Slottsskogen. Enligt uppgift invigdes visthusboden intill samma år, det vill säga 1905, men av den ser man inget på bilden. År 1910 restes klockstapeln från Stockaryd vilket inte skett när bilden togs. Stapeln inköptes i samband med att Stockaryds gamla 1600-talskyrkans revs och ersattes av en ny träkyrka med torn.

Smålandsstugan, ett museum med flera unika inventarier från det gamla bondesamhället, används och förvaltas av Smålands gille. Stugan användes som bostad ända fram till 1965, då ”bristen på moderna bekvämligheter blev allt för uppenbara för att tjäna som bostad”.