Den 14 september återinvigdes Stadsteatern med Shakespeares Stormen på programmet. Stormen gick även den 29 september 1934 när Stadsteatern invigdes. Nu har scenen breddats och fördjupats. En liten utställning inne på Stadsteatern visar byggnadsrådet och arkitekten Carl Bergstens olika förslag till fasadens utseende. I foajén finns några vimmelbilder från invigningen 1934 och en scenografimodell av Stormen samma år utförd av Knut Ström. Vill du se fler modeller av Knut Ström väntar en hel utställning på stadsmuseet.

Nöjesstråk med tivoli och danslokal
Denna bild är tagen hösten 1931 och visar Stadsteatern under uppbyggnad med gjutformar, armeringsjärn och rundhorisont. I bakgrunden ståtar Lorensbergsteatern från 1916 med sitt nästan katedrallika utseende. Det var här som Per Lindberg och Knut Ström skapade svensk teaterhistoria med djärvt konstnärliga uppsättningar av tidsaktuell dramatik. Den nya teatern ersatte Lorensbergsteatern, som var biograf fram till 1987 då teatern åter intog huset.

Lorensberg var ett av flera landerier som växte utanför stadsvallarna på 1620-talet. Ursprungligen var det avsett som trädgårdsland och betesmark för stadens borgare men snart utvecklades de till stora sommarnöjen. I början på 1800-talet öppnades ett värdshus med uppgift för värden att ”hålla parken och trädgården tillhanda för stadens bättre innevånares begagnande till promenad”. Här växte upp tivoli, servering, sommarteater, karusell och danslokal. 1884 byggdes en första cirkus. Den sista revs 1969 och ersattes av en parkeringsplats! Lorensberg har gamla anor i nöjesbranschen.

Representativ plats för kultur
Med anledningen av Stormen finns anledning att reflektera över Götaplatsen som ett av stadens kulturella centra. I slutet av 1800-talet framkom behovet av en monumental avslutning av Kungsportsavenyn, en representativ plats för kulturen. År 1917, med sikte på det stora 300-årsjubileet, utlystes en arkitekttävling om dess utformning. År 1923 var Götaplatsen centrum för den något försenade jubileumsutställningen. Inför detta jubileum restes dock Konstmuseet och Konsthallen.

Där Stadsteatern nu står fanns en liten byggnad för expeditionslokaler och lite högre upp mot Konstmuseet låg Minnesutställningens stora entréhall. Utställningsområdet sträckte sig sedan bort mot Näckrosdammen och Humanisten, över Södra vägen med nuvarande mässområden och nöjespark. Här gick kultur, hantverk och industri hand i hand. Vår tids satsningar bleknar lätt vid en jämförelse med denna otrolig satsning att göra staden känd över hela värden.

Poseidon från 1931
Redan på 1850-talet hade bömarna Josef Czapek och Bedrich Smetana skapat ett musikliv i staden som fick huvudstaden att avundas. 1905 skapas ett provisoriskt konserthus på Heden, vilket brann ner till grunden 1928. En tävling utlystes 1931 och Konserthuset på Götaplatsen invigdes 1935 Pengar till det nya konserthuset donerades redan 1916.

Nya stadsbiblioteket som togs i besittning 1967, har sina rötter i det Dicksonska folkbiblioteket på Södra Allégatan från 1861. Donatorn James Dickson menade att inte bara var universitetet och den lärda världen som skulle ha tillgång till böcker. Alla skulle få låna och läsa. Det ”gamla stadsbiblioteket” som grundades 1890 genom att högskolans och museets boksamlingar fördes samman är idag Universitetsbiblioteket, UB.

Poseidon, beställd i samband med Göteborgsutställningen och skapad av Carl Milles, kom efter några års väntan på plats sommaren 1931.

Antikvarie, Göteborgs Stadsmuseum