Året är 1977 och i dockan på Eriksberg ligger tankfartyget Nai Genova på drygt 400.000 ton. Denna jättetanker och systerfartyget Nai Superba var de största båtar som byggdes i Göteborg.

På Lindholmens varv sjösattes år 1848 briggen Aurora – morgonrodnadens gudinna. Under mer än 100 år skulle varvsnäringen sätta sin prägel på staden, innan solen gick ner och mörkret föll över Eriksberg, Lindholmen, Götaverken och slutligen Arendalsvarvet.

Under några dagar hamnar Göteborg åter i fokus som skeppsbyggarstad när ostindiefararen startar sin långa resa till Kina. Ostindiefararen Götheborg är byggd på klassisk varvsmark. Närmare bestämt stapelbädd nr 6 på ”nya” Eriksberg.

Världsledande under 30 år
Det var mellan åren 1940 och 1948 som ett nytt Eriksberg byggdes upp, väster om det gamla varvet. Detta markerade starten för Eriksberg som ett nybyggnadsvarv med rationellt sektionsbyggande.

5E86.jpgHundra år tidigare hade alltså briggen Aurora sjösatts som det första nybygget på Lindholmens varv. Fartyget beskrevs som det vackraste i Göteborg och var döpt efter hustrun till varvets grundare, köpmannen William Tranchell.

Lindholmen var det varv som längst höll fast vid att fartyg skulle drivas med ångpannor och ångmaskiner. Först efter andra världskriget övergick varvet till dieselmotorer.

Efter kriget var Sverige under tre decennier en av världens ledande varvsnationer, med Göteborg som huvudstad. På 1960-talet sysselsatte Lindholmens varv cirka 1.800 personer och när verksamheten lades ner 1976 hade varvet sedan starten byggt cirka 600 fartyg.

Arendalsvarvet klart -63
Det varv som senare skulle få namnet Götaverken sjösatte 1866 sitt första fartyg på Hisingen. Grundare var skotten Alexander Keiller som 1841 startade en mekanisk verkstad på Stora Badhusgatan.

Götaverken ansågs 1933 vara världens största varv och har byggt många kända fartyg. Passagerarbåten Stella Polaris som levererades i februari 1927 brukar betecknas som ett av Götaverkens mest internationellt kända fartyg. Det blev berömt för sin skönhet och lyxiga inredning.

4F7A.jpgI takt med att båtarna blev större och större såg Götaverken inga möjligheter att hänga med i utvecklingen på sitt befintliga varvsområde. I slutet av 1950-talet beslutades därför att bygga Arendalsvarvet som stod klart 1963.

40.000 bilder i arkiv
Götaverken levererade 1968 sin sista båt från gamla varvsområdet, där Cityvarvet ligger idag. Och när isbrytaren Oden lämnade Arendalsvarvet 1988 kan man säga att storvarvsepoken i Göteborg var avslutad.

De största fartygen som byggts i Göteborg var tankfartygen Nai Genova och Nai Superba på drygt 400.000 ton. Dessa jättar sjösattes på Eriksberg 1977 och 1978. Förskeppen byggdes vid Lisnavevarvet i Portugal och bogserades sedan till Göteborg för färdigställande. Nai-båtarna skrotades redan år 2000.

Varvshistoriska Föreningen, med 450 medlemmar, har tagit som sin uppgift att bevara minnen från varvsepoken i Göteborg. Föreningen har bland annat en samling med 40.000 gamla fotografier. Målet är att skapa ett varvsmuseum i Göteborg.