Svenska Mässan hör till den skara av pigga 80-åringar i Göteborg med rötter i Jubileumsutställningen 1923. Utställningens handelsdel skulle visa omvärlden allt vad staden och landet hade av modern industri och tekniskt kunnande.

När beslutet om en Jubileumsutställning fattades 1915 var målet att beskriva den av Gustav Adolf år 1621 grundade staden. Rätteligen skulle Jubileumsutställningen ha öppnat 1921. Men olika händelser i omvärlden gjorde att 1923 blev det stora utställningsåret.

Framtiden skulle beredas plats
När beslutet om denna storsatsning väl var fattat framlades tankar om att även framtiden skulle beredas plats. Genom att utställningen flyttades fram från 1921 till 1923 fick man även mer tid att planera.

Jubileumsutställningen utökades med en handelsdel, som skulle visa omvärlden allt vad staden och landet hade av modern industri och tekniskt kunnande.

För detta ändamål byggdes flera nya utställningshallar. Hallarna är numera rivna men Svenska Mässan är kvar.

Mässor en samlingspunkt
Namnet ger en tydlig markering av nationell angelägenhet. Därmed hör Svenska Mässan till den skara av pigga 80-åringar i Göteborg med rötter i Jubileumsutställningen 1923.

Ordet mässa som begrepp för en utställning kan i sammanhanget kräva en förklaring. Ursprunget är samma ord som vi har i högmässa det vill säga en kyrklig term. Många mässor under vår katolska epok hölls för olika helgon, vilket betydde att många människor samlades vid mässor som ansågs viktiga.

Mycket kyrkfolk betydde även kunder, som var intresserade av att köpa. Därför uppstod marknader i samband med stora helgonmässor, marknader som kunde vara i flera dagar.

Larsmässa ett folknöje
I Göteborg hade vi till exempel Larsmässe marknad tiden runt 10 augusti. Mässa blev därför liktydigt med marknad och uppvisande av varor.

Det finns även tydliga kopplingar mellan Larsmässe marknad och Göteborgsutställningen 1923. Larsmässe marknad var årets och stadens stora folkfest, ett festande som stadens myndigheter under en lång tid försökte få ett slut på utan att lyckas!

Genom att Liseberg skapades 1923 kunde marknadens utbud av folkliv, fest och andra attraktioner permanentas. Larsmässe marknad upphör därmed.

Fotnot:
Vi hade även ett tidigare Göteborg på Hisingen grundat av Karl IX. Detta tidigare Göteborg firade sitt 300-årsjubileum 1904. Ett synligt minne från detta år är Kopparmärra vid Kungsportsplatsen. Året är valt på grund av att det första skriftliga belägget av namnet Göteborg är från 1604. Utifrån denna grund firar vi alltså 400-årsjubileum nästa år.