En plåtbit berättar. En 8 millimeter tjock stålplåt med ett skotthål i är kanske ett av de mer oansenliga föremålen i Sjöfartsmuseets samlingar. Historien om hur den kom dit är desto intressantare.

Carl Johan Gotthilf Rosell. Hans tilltalsnamn, Gotthilf, betyder på tyska ungefär ”Gud hjälpe”. Foto: Okänd

Det är en riktigt fin begravning maskinchefen Gotthilf Rosell får i Hamburg, och tyska flottan står för allt. Flottister paraderar, en musikkår spelar medan kransar från tyska flottan, Broströms rederi och Rosells fartygskamrater på Götaland läggs ned på graven. Det är nästan som en statsbegravning, och allt detta mitt i det blodiga första världskriget. Men hur kommer det sig att tyska flottan och staten hedrar en vanlig svensk sjöman på detta vis?

Någon månad tidigare, i augusti 1915, hade Rosells fartyg Götaland som vanligt seglat mot Narvik för att lasta järnmalm från Kiruna. Götaland var ett bulkfartyg, byggt för att transportera stora mängder malm för Broströms räkning. Hon var en långsam men urstark jätte.

Den här gången ska man gå med malm till Storbritannien. På grund av det pågående kriget är sjöfart riskabelt, men skepp från det neutrala Sverige kan fortfarande bedriva handel. Strax utanför Narvik stöter Götaland på patrull i form av ett brittiskt krigsfartyg som vill kontrollera det neutrala skeppet.

Allt är i sin ordning tills krigsfartyget plötsligt slits itu av en explosion och sjunker på bara några minuter. Havet fylls på ett ögonblick av döda och skrikande brittiska matroser. En tysk ubåt kommer upp ur vattnet – de har torpederat det brittiska skeppet.

Gotthilf är skakad
Runt 150 engelska flottister dör och runt 90 räddas av Götalands besättning och sätts i land i Narvik. Gotthilf Rosell blir väldigt omskakad av den blodiga händelsen, enligt kamrater ombord är han inte längre sig själv. Han har svårt att sköta sitt jobb som vanligt, och sitter under resten av resan mestadels på sitt kontor och skriver i Götalands prydliga maskindagbok.

När Götaland den 15 augusti kommer inom synhåll för den skotska kusten siktar man ännu en tysk ubåt. Tyskarna signalerar, troligen med flaggsignaler, att de vill kontrollera det neutrala fartyget. Men sikten är dålig och Götalands besättning uppfattar inte signalen. I stället närmar sig det stora fraktfartyget ubåten, för att ta reda på vad tyskarna vill.

Ett olyckligt missförstånd
Tyskarna uppfattar i sin tur det stora fartyget som stadigt tuffar mot dem som ett hot. Och öppnar eld med sin däckskanon. Bom bom bom. Varningsskott visserligen, men ett av dem träffar Götaland. Granaten genomborrar pansarplåten och exploderar i maskinchefens kontor där Gotthilf Rosell sitter och skriver. Kort därefter tar ubåtens besättning kontroll över Götaland och lägger om kursen mot Cuxhaven i Tyskland.

Carl Johan Gotthilf Rosell är ett av Sjömanstornets 690 namn på svenska sjömän som omkom i första världskriget. Foto: Sjöfartsmuseet Akvariet

Gotthilf Rosell är allvarligt skadad, har flera splitterskador, och kan inte röra sina ben. Hans kamrater sveper in honom i en bordsduk för att stoppa blödningen. Det hjälper inte. Han dör samma kväll. Förutom Gotthilf Rosell klarar sig hela besättningen helskinnad.

Rättsskipning i krigstid
När det kapade Götaland och ubåten anländer till Tyskland blir det rättegång. Vem gjorde rätt – ubåtsbesättningen som kände sig hotad av det framrusande fraktfartyget eller Götaland, som bara ville ta sig tillräckligt nära för att förstå tyskarnas instruktioner?

Den tyska krigsdomstolen bestämmer att ubåtens besättning gjort fel. Götaland och dess besättning frias, och Gotthilf Rosell får sin hedersbegravning. Han är en av totalt 690 svenska sjömän som under första världskriget dödas av krigshandlingar ombord på svenska fartyg.

Efter rättegången åläggs tyska flottan också att reparera skadan de gjort på det svenska fartyget, och när de ska göra det sågar det loss en del av plåten kring skotthålet från granaten som dödade Rosell. På något sätt får Götalands andremaskinist med sig den skadade plåten hem till Göteborg – om han stal den eller fick den är det ingen som vet. 52 år senare, 1967, lämnar andremaskinisten in plåten till Sjöfartsmuseet och berättar denna historia.