Det vi på veckans bild kan känna igen av dagens Göteborg är taket på Skansen Kronan. På den vitmålade porten vajar unionsflaggan, vilket leder tankarna ca 100 år bakåt i tiden.

Några svep i bildområdets historia

På Skansberget anlades år 1639 Rysås Skans, som ett extra skydd för den nya staden. Stadsdelen Haga började byggas 1648 och skansen på berget ersattes 1687 med nuvarande 8-kantiga stentorn. Skanstorget fick enhetlig bebyggelse på 1860-talet, Annedal anlades på 1870-talet och på Skansbergets sydsluttning inom stadsdelen Kommendantsängen uppfördes några å¨rtionden senare ca 20 landshövdingehus mellan åren 1895-1900. Det är några av dessa hus som ses på bilden.

Efter det att befästningarna runt Göteborg förlorat sin militära betydelse användes Kronan under 1800-talet både som fängelse och nödbostad. Runt sekelskiftet började en upprustning av byggnaden. Ett bostadshus för vakten uppfördes 1901 och ett äldre soldattorp placerades intill. År 1904 inrättades det militärmuseum, som fortfarande huserar i Skansen Kronan.

Den vitmålade portalen på bilden är ett uttryck för den tidens upprustning av ett område i en snabbt växande stad. Den låg alltså i början på den väg som leder upp på berget från Risåsgatan. Då som nu var det många göteborgare som vandrade upp för att njuta av utsikten och kanske för att ta en titt i det nya museet. Husen på bilden revs på 1960-talet. Hur länge porten fick stå kvar har jag inga uppgifter om.

Och idag, cirka 100 år senare, debatterar vi åter frågan om Skansberget som grönområde eller bostadsområde?