Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Kultur & fritid

[Publicerad 2009-06-05]

Gamla Älvsborg upprustat med nytt tak och modern stenmur

Nya tak skyddar de gamla fästningsmurarna från 1300-talet. Foto: Kate Ryffé

Nu är det k-märkta området vid Klippan färdigupprustat. Historien vingslag känns när man går uppför kullen där ruinerna efter den gamla fästningen från 1300-talet ligger.

Och det är bara att konstatera att resultatet med insatserna från många olika aktörer, är lyckat. En hel del av det praktiska arbetet har utförts av park- och natur som ansvarar för marken.

Men även fastighetskontoret, privat fastighetsägare, ett arkitektkontor, länsstyrelsen och stadsmuseet har varit inkopplade och bidragit med sina specialkunskaper.

Gammalt och nytt i fin förening

Tillsamman med gröna jobblaget vid Skogstyrelsen har lag vid park- och naturförvaltningen byggt taken i gult och falurött som skyddar resterna av fästningen.

Kurt-Evert Gustavssons lag vid arbetsmarknad har byggt en trappa som leder upp till avsatsen där ruinerna ligger.

Ett stycke längre ned, kloss an den gamla stenmuren, i närheten där silotornen låg och där det nu uppförts bostäder, har arbetslaget byggt en gabionmur, nätburar som fyllts med stenar och sammanfogas till en mur. Murens moderna uttryck kontrasteras fint mot platsens i övrigt ålderdomliga karaktär.

– Platsen för gamla Älvsborg ligger lite undanskymd men alltfler har hittar hit, både boende i närheten och skolor som kommer för studiebesök. Nu på vår och sommar ser man också folk med picknickkorgar som söker sig uppför kullen, berättar Lars Thomsson, projektledare för restaureringen.

3568.jpg

Ett av arbetslagen från park- och naturförvaltningen framför den nya så kallade gabionmuren. Foto: Kate Ryffé


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling