En av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför för att nå en långsiktigt ekologiskt hållbar värld är att förhindra förändringen av jordens klimat. Idag vet vi att om vi inte kraftigt minskar användningen av bensin, olja, fossil/naturgas och kol, d v s alla fossila bränslen, så riskerar vi stora klimatförändringar. På sikt måste vi helt sluta att använda fossila bränslen.

När vi människor använder bensin, diesel och flygfotogen i våra bilar, lastbilar, bussar och flygplan, olja för att värma våra hus, och kol för att göra elektricitet släpper vi ut gasen koldioxid i luften. Koldioxiden fungerar som ett lock på jordens atmosfär och gör att det blir varmare på jordytan. En del koldioxid har som tur är alltid funnits i luften för utan en naturlig växthuseffekt hade det varit 35 grader kallare på jorden än det är idag. Men när nu vi släpper ut mycket mer koldioxid så blir locket tjockare och det blir onaturligt varmare.

Temperaturhöjning

45A6.jpgForskarna säger att den klimatförändring vi sett under de senaste femtio åren beror på mänsklig påverkan, framförallt utsläpp av koldioxid. Medeltemperaturen i Europa har ökat med nästan en grad under 1900-talet. 1990-talet visade sig vara det hittills varmaste årtiondet på jorden som uppmätts. Temperaturen fortsätter att öka. När temperaturen ökar förändras hela klimatet och det förändras på olika sätt på olika platser på jorden.

Regn, blåst, översvämning

Klimatförändringen gör att det i Sverige kommer att bli varmare och att det kommer att regna mer. Och det kan bli blåsigare när det blåser. Dessutom gör uppvärmningen av haven att havsytan stiger. Under detta århundrade kan havsytan stiga med nästan en halv meter och på sikt mycket mer. På andra håll i världen kan det komma att regna mindre och dagens vattenbrist kan komma att förvärras. När klimatet förändras så förändras levnadsvillkoren för växter och djur. Om förändringarna sker för snabbt hinner inte naturen anpassa sig. Ekosystemens balans rubbas.

Svårt att räkna ut

Jordens klimatsystem är mycket komplicerat. Det finns en tröghet i systemet eftersom haven värms upp långsammare än luften och dessutom långsamt tar upp koldioxid från luften. Detta gör att vi ännu inte kan se all miljöpåverkan som är att vänta från den koldioxid vi redan släppt ut. Även om vi idag skulle helt sluta att använda fossila bränslen så skulle klimatförändringar fortsätta att ske flera hundra år framöver.

Försiktighet och klokhet

För att så mycket som möjligt minska framtida klimatförändringar är det viktigt att vi under de närmaste 50 åren snabbt minskar vår användning av fossila bränslen. Vi måste använda förnybar energi och använda energin så effektivt som möjligt. Ju tidigare utsläppen minskar desto mindre klimatförändringar och tryggare liv på jorden.