Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-03-04]

Göteborg får en äldreombudsman

Illustration: Josephine Skapare

Stärker äldres röst. Göteborg ska vara en bra stad att åldras i, och därför vill Göteborgs Stads politiker få äldres synpunkter. Från den 1 mars har Göteborg en äldreombudsman som äldre personer kan vända sig till för att få råd, stöd eller framföra åsikter som rör äldres rättigheter.

Helena Bjurbäck heter Göteborgs nya äldreombudsman. Hon är anställd av Göteborgs Stad men fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning.

– Äldres inflytande ska öka inom stadens alla verksamheter. Min roll är att stärka äldres röst och spegla deras behov och intressen så att alla äldre kan leva och åldras gott i Göteborg, säger hon.

Ska öka kunskapen om äldres behov
I Äldreombudmannens uppdrag ligger att omvärldsbevaka och lyfta frågor som är viktiga för äldre – det vill säga personer äver 65 år. Äldreombudsmannen ska öka kunskapen om äldres situation och behov, och verka för hälsofrämjande och förebyggande insatser som ökar äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

– Jag tycker att ett helhetsgrepp är viktigt, ett hälsosamt åldrande handlar om många olika saker, som att optimera möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa. Jag kommer vara lyhörd och lyssna in behoven samt bevaka kunskapsläget inom forskning och praktik för att synliggöra frågor som är viktiga för äldre och ett hälsosamt åldrande.

En kanal även för anhöriga
Äldreombudsmannen Helena Bjurbäck kommer att jobba på stadsledningskontorets utvecklingsenhet Senior Göteborg. Hon kommer inte att arbeta med enskilda ärenden och har inte befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

– Jag ska arbeta för alla äldre, 65 år och uppåt, det vill säga inte bara de som har äldreomsorg. Välkomna synpunkter kan handla om allt möjligt, exempelvis samhällsplanering, kultur, teknik, digitalisering, vård, omsorg och mycket mer, säger Helena Bjurbäck.

Det går att kontakta Helena Bjurbäck såväl på telefon som mejl och traditionell post.

– Även anhöriga och företrädare är välkomna att höra av sig med frågor som rör äldre.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling