Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Näringsliv

[Publicerad 2018-10-12]

Göteborg får helt ny hamnterminal

  • Eduardo Epifanio, projektledare i Göteborgs Hamn.

  • Pålningen inför bygget har nu börjat.

Klar år 2025. Bygget av en helt ny hamnterminal mellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen har startat. Terminalen är nödvändig för att klara av ökade godsmängder framöver.

– Terminalen kommer att stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Hamnterminalen blir 220 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar ungefär 31 fotbollsplaner. Den ska byggas av muddermassor från Göta Älv, som grävs upp i samband med underhållsmuddringar för att behålla älvens vattendjup.

Giftiga massor vallas in
Muddermassorna är förorenade av ett miljögift som fram till 2008 fanns i båtbottenfärger. Massorna kommer att läggas i ett invallat område och blir till fast material genom att blandas med cement och slagg

– Det här är ett bra sätt att använda dem på, samtidigt som Göta Älv blir renare, säger Eduardo Epifanio, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Steg ett har påbörjats i terminalbygget, vilket innebär pålning från botten ner till berget. Det arbetet pågår fram till årsskiftet. Terminalen ska vara färdig år 2025, men delar av den beräknas användas innan dess.

Visionsbild för Göteborgs nya hamnterminal. Bilder: Göteborgs Hamn


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling