Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-05-28]

Göteborg hyllar sina veteraner

Foto: Viktoria Lundgren/Svenska soldathemsförbundet

Parad och ceremoni. Onsdag 29 maj hedrar Göteborg sina veteraner och minnet av de som omkommit i fredsbevarande insatser och katastrofområden. Veterandagen inleds med en parad från Gustaf Adolfs torg till Bältespännarparken.

I Sverige finns cirka 100 000 veteraner och i Göteborgsområdet omkring 15 000. För att hedra de personer som tjänstgjort i fredsbevarande insatser och katastrofområden högtidlighålls den 29 maj som veterandagen. Sedan förra året den även officiell flaggdag.

Göteborgs Stad, tillsammans med Försvarsmakten, Polismyndigheten region Väst och ett flertal veteranföreningar, hedrar sina veteraner den 29 maj med en parad från Gustaf Adolfs torg till Bältespännarparken. Därefter blir det en ceremoni med bland annat tal, musik, tyst minut och kransnedläggning.

Inte bara militärer
Med veteran avses en person som varit utsänd av svenska staten i olika fredsfrämjande humanitära insatser samt bistånds- och utvecklingsinsatser. Veteraner är inte enbart militär personal utan även poliser, kustbevakare, räddningstjänstpersonal och sjukvårdspersonal.

I dagsläget är ungefär 500 personer från försvarsmakten utsända på internationella insatser, majoriteten av dem är i Mali.

2010 blev det lagstadgat att statliga myndigheter som har personal på internationella insatser har ett utökat ansvar att ta hand om sina veteraner och deras anhöriga.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling