Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-08-26]

Göteborg i EU-projekt för att utrota hemlöshet

En av nio städer. Roof – så heter EU-projektet, som drar igång under hösten, där Göteborg ska medverka för att minska den strukturella hemlösheten. ”Det är fantastiskt roligt att vi får vara med och belysa frågan om hemlöshet, och att vi gör det utifrån ett europeiskt perspektiv”, säger Sofia Kuldius, koordinator för Center mot hemlöshet

I juni fick Göteborgs Stad besked om att Göteborg är en av nio städer som ska ingå i Urbact-projektet Roof de kommande 2,5 åren. Staden Gent i Belgien leder projektet och några av de övriga medverkande städerna är italienska Neapel, skotska Glasgow och portugisiska Braga.

2 september är officiell projektstart, och fas 1 i projektet pågår fram till mars 2020. Kick offen blir i Neapel i oktober.

– I första skedet handlar det om att ta fram handlingsplaner för de olika städerna. Alla inblandade får tillgång till expertis och kunskap. Städerna kommer att jobba tillsammans, säger Sofia Kuldius, Social resursförvaltning.

Samabete med ideella krafter
Syftet med Roof är att få bort den strukturella hemlösheten. Till stor del handlar den om bostadsbristen och de hinder som finns för människor att ta sig in på bostadsmarknaden – ett problem som Göteborg delar med de andra europeiska städerna, förklarar Sofia Kuldius.

– Det handlar också om hur vi kan arbeta förebyggande för att människor inte ska bli vräkta från den lägenhet de redan bor i. Det gäller att se bostad som en mänsklig rättighet även om man har missbruk eller skulder.

Göteborgs Stads grupp är ännu inte ihopsatt. Sofia Kuldius berättar att staden kommer att söka samarbeten med offentliga, privata och ideella aktörer.

– Vi vill till exempel gärna ha in fastighetsbranschen. Även idéburna verksamheter besitter viktig kunskap.

”Människor blir fortfarande vräkta”
Att jobba vräkningsförebyggande är ett arbete som redan pågår hos många bostadsbolag i Göteborg. Bostad först är en annan av stadens satsningar mot hemlöshet som går ut på att ett eget boende är grunden för att ta tag i övriga problem som missbruk.

– Men vi har ändå en hemlöshet. Och människor blir fortfarande vräkta, säger Sofia Kuldius.

Roof är ett av 23 nya Urbact-projekt. Urbact är en fond med kansli Paris. Syftet med Urbact är stadsutveckling inom olika teman genom en speciell process med hjälp av experter och processledare.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling