År 2004 anmäldes 88.200 brott i Göteborgs stad. Det är det lägsta värdet sedan 1999 och hela 7.000 färre brott än det senaste toppåret som var 2002.

Största delen, 50.800 av brotten är så kallade stöldbrott. I dessa ingår inte bilbrott som är den näst vanligaste brottstypen med 22.000 anmälningar.

Våldsbrott, som rån och misshandel, uppgick till 6.100. Det anmäldes 4.600 alkohol- och narkotikabrott. Alla dessa brottstyper har minskat under de senaste åren utom alkohol- och narkotikabrott.

Bara 140 på Styrsö

Anmälningarna är ojämnt fördelade i staden. Drygt var fjärde brott, 23.000, anmäls i stadsdelen Centrum. Därefter följer andra centralt belägna stadsdelar som Lundby med 8.900, Linnéstaden med 6.500, Majorna med 3.800 och Örgryte med 3.400 anmälningar.

Kortedala är den enda stadsdelen utanför Centrum som med 4.800 har en framskjuten placering. Absolut lägst antal anmälningar görs i stadsdelsnämnden Styrsö. Förra året inkom det endast 140 anmälningar där.

Även när man relaterar antal anmälda brott till invånar- antalet (antal brott per 100.000 invånare) i stadsdels- nämnderna är de centrala områdena kraftigt överrepresenterade. Antal anmälningar beror sannolikt inte bara på hur många som bor i ett område utan även på om det rör sig mycket folk där.

C6A.gif

Källa: Brottförebyggande rådet (BRÅ)

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet