I juli 2009 var nästan 25.500 personer i Göteborg arbetslösa eller deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med nära 80 procent sedan juli 2008.

Bland ungdomar 18-24 år har arbetslösheten ökat snabbare, drygt 5 000 ungdomar var arbetslösa eller i program i juli 2009. Det är nästan 1,5 gånger fler jämfört med samma månad året innan.

I diagrammet nedan syns arbetslösheten i procent per stadsdel i juli 2009. Diagrammet visar andel av befolkningen 16-64 år som är arbetslös eller som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

934.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet