I september 2009 var drygt 26 000 personer i Göteborg arbetslösa eller deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med drygt 83 procent sedan september 2008.

Bland ungdomar 18-24 år har arbetslösheten ökat snabbare, nästan 5.200 ungdomar var arbetslösa eller i program i september 2009. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma månad året innan.

Nedan syns arbetslösheten i procent per stadsdel i september 2008 och 2009. Diagrammet visar andel av befolkningen 16-64 år som är arbetslös eller som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

966.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet