Antal barn och ungdomar varierar mellan åren och det påverkar förskolornas och skolornas planering. Mellan 2003 och 2008 har antalet barn ökat i de yngsta åldersgrupperna, 0 år och 1-5 år, samt i gymnasieåldrarna 16-18 år.

Hur många barn det finns beror på flyttningar och på hur många barn som föds. Barnafödandet har under de senaste åren varit högt och var dess för innan högt åren omkring 1990. Åldersgrupperna 7-15 år har minskat sedan 2008.

Befolkningsprognosen fram till 2013 visar att antalet barn i förskoleåldrarna kommer att fortsätta öka. Likaså barnen i åldern sex till tolv år, där sexåringarna och åldersgruppen sju till nio år ökar mest. Däremot minskar antalet ungdomar 13-18 år. Störst är minskningen för gruppen som är 16-18 år.

De ungdomar som tog studenten våren 2009 tillhör den stora barnkull som föddes år 1990. När dessa nu lämnat skolan kommer antalet studenter på gymnasiet att bli färre. Detta samtidigt som valmöjligheterna blir allt större för gymnasieeleverna. Inför läsåret 2008/2009 fanns 74 fristående och kommunala anordnare med 449 olika program som 15-åringarna kunde välja bland.

B80_5.jpg

75CA_3.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet