Just nu är det full aktivitet runt omkring i stadens alla fritidsbåthamnar, ett säkert vårtecken. Det skuras, skrapas och målas! Det märks att göteborgarna är ett båtälskande folk.

Det finns idag nära 7.000 båtplatser i de kommunala fritidsbåthamnarna, 6.771 närmare bestämt. Björlanda kile är en av Europas största småbåtshamnar med nära 2.300 platser år 2004.
Behovet är betydligt större och ökar för varje år. Fler och fler skaffar båt och upptäcker tjusningen med sjölivet, att plastbåtarna idag har en längre livstid spelar troligen också in.

Det finns idag 6.000 båtägare på kölistan men för sex år sedan kunde alla som sökte en plats också få en. GREFAB* har som mål att bygga 100-200 platser varje år och under förra året lyckades man faktiskt bygga hela 217 stycken.

Men trycket på platser är stort och behovet av mark- och vattenområden för nya hamnar är akut, samt att man får behålla de områden som redan idag arrenderas.

Antal båtplatser år 2004 i kommunala fritidsbåtshamnar

B44.gif

* GREFAB står för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB. Verksamheten startade 1973. Ägare är kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stor-Göteborgsområdet anskaffa erforderlig mark, äga, anlägga, underhålla och driva hamnanläggningar för fritidsbåtar och i samband därmed upplåta båtplatser och utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet