Göteborgs folkmängd uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 513 751 personer. Detta innebär att befolkningen ökade med 6 421 personer under året. Det är historiskt sett en hög siffra men något lägre än de båda senaste åren.

Befolkningsökningen består av den naturliga folkökningen, födelsenettot, och flyttningarna till och från staden, flyttnettot. Antalet födda ökade för elfte året i rad men lägre invandring gör att Stor-Göteborg har lägst befolkningstillväxt av storstadsområdena.

Antalet födda ökade under 2010 till 7 857. Antalet avlidna ökade marginellt jämfört med 2009, till 4 461.Sammantaget ger detta ett födelsenetto på +3 396, det högsta på över 40 år (dvs. så långt tillbaka som stadskansliets statistik sträcker sig).

7AD6.jpg

Läs mer om befolkningsstatistiken 2010
här

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet