Det finns drygt 150 000 bilar i Göteborg som ägs av enskilda personer eller personliga företag. Företagsbilar om ägs av juridiska personer räknas ej. Det är 301 bilar/1000 invånare i Göteborg.

Drygt 61 procent av familjerna i Göteborg är utan bil. 33 procent har en bil inom familjen och 6 procent har två bilar eller fler. I kartan nedan syns fördelningen av bilar mellan stadsdelarna. i Torslanda, Kärra-Rödbo, Askim och Älvsborg finns det högsta bilinnehavet medan det är lägre de centrala stadsdelarna och i Bergsjön.

912.gif

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet