Var i Göteborg finns det flest bilar?

Skillnader i antal personbilar per 1.000 invånare är stora mellan Göteborgs stadsdelsnämnder. Flest bilar finns det i Torslanda med 431 respektive Askim med 424 per 1.000 invånare.

Räknat på samma sätt finns det lägst antal bilar i Bergsjön, 184, och Styrsö 210.

Genomsnittet för Göteborg är 300 bilar per 1.000 invånare.

8F0.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet